Kultur

Ny runde med populært julekor

Også i år forbereder Buvik Songlag seg på julekonsert i Buvik kirke, og inviterer skauninger til å bli med som julesangere i koret.