Samfunn

MOT til å glede-dagen

Torsdag 23.november er det MOT til å glede-dagen, hvor ungdommer over hele landet oppfordres til å vise ekstra omtanke og hjelpsomhet mot hverandre.