– Jeg tror mange ikke er klar over hvilke gode hjelpetilbud som finnes her i kommunen

I dette huset på Årvak utføres det livsviktig helsehjelp nesten hver eneste dag.

I dette huset på Årvak utføres det livsviktig helsehjelp nesten hver eneste dag.

På Årvak i Børsa står et grått og litt anonymt hus som sannsynligvis er ukjent for de fleste av innbyggerne i Skaun. Bak disse veggene utføres det livsviktig helsehjelp nesten hver eneste dag. Bygget er ikke et sykehus, men er allikevel en utrolig viktig del av helsetilbudet vi har her i kommunen. Bak dørene holder nemlig Psykisk helse til, med et eget treffsted på dagtid, og Mental Helse med et eget tilbud på kveldstid, annen hver torsdag.

Årvak ligger på toppen av bakken fra den tidligere Nærbutikken i Børsa, og SkaunNytt tok en liten tur innom for å høre litt mer om aktiviteten til Mental Helse Skaun. På innsiden er lokalene lyse, trivelige og etter vårt skjønn ganske så hjemmekoselig.

SkaunNytt møtes av to blide damer; styreleder Solveig Solem, og kasserer Sissel Bøkseth.

(f.v) Kasserer Sissel Bøkseth og styreleder Solveig Solem i Mental Helse Skaun.

(f.v) Kasserer Sissel Bøkseth og styreleder Solveig Solem i Mental Helse Skaun.

Solem forteller at lokallaget er ganske nyoppstartet i Skaun, og at de begynte driften i 2015. Per i dag består laget av fjorten medlemmer.

– Det er fire av oss i styret, og det er også vi fire som driver kveldstilbudet vårt, sier Solem.

For alle
– Hva slags tilbud gir dere her?

– Mental Helse er et lavtelskertilbud for alle innbyggerne i Skaun. Det er rettet mot de som sliter med ulike ting i livet og som kanskje trenger noen å prate med, eller et sosialt fellesskap, forteller Bøkseth. De kan kontakte oss på telefon hvis de vil prate, eller de kan komme hit annen hver torsdag mellom klokken 18.00 til 21.00.

– Kan dere gi noen eksempler på hva man kan slite med for å ta kontakt med dere?

– Det kan være så mye forskjellig, sier Bøkseth, men det kan for eksempel være ting som angst, depresjon, sosial angst eller lignende. Kort sagt så er vi her for alle som opplever at livet kan være litt ekstra vanskelig eller utfordrende.

– Vi tilbyr ikke profesjonell hjelp, skyter Solem inn, men ved behov kan vi være behjelpelige med å formidle kontakt til ulike deler av helsetjenesten. Vi ønsker å være en utstrakt hånd og støtte til mennesker i tillegg til eventuell profesjonell hjelp man måtte trenge. Vi opplever det slik at vårt tilbud utfyller og komplementerer det tilbudet som kommunen og Psykisk helse gir.

– Hva er egentlig forskjellen på de to tjenestene Psykisk helse og Mental Helse?

– Mental Helse er en privat landsdekkene organisasjon, forteller Solem, mens Psykisk helse er et kommunalt tilbud som alle kommuner skal ha til innbyggerne sine. I Skaun og flere andre plasser drives Mental Helse gjennom frivillig arbeid.

– Hvor mange brukere har dere?

–  Det pleier å komme rundt seks til ti stykker på torsdagstreffene, forteller Solem.

Prat og kveldsmat
– Hva pleier dere å gjøre?

–  Ofte sitter vi bare og prater med hverandre. Noen sliter kanskje med ensomhet i tillegg til andre ting, og synes det er godt bare det å kunne være sosial og få snakke med andre. En viktig del av samværet vårt er at vi spiser kveldsmat sammen klokken 19.30. Det er for mange et stort høydepunkt det at vi kan dele et måltid i lag.

– Gjør dere andre ting?

– Vi spiller også litt spill, har quizer, eller leser litt sammen, vi har også hatt grilling om sommeren og julebord på vinteren. Vi prøver å finne på aktiviteter ut i fra hva folk ønsker og de ressursene vi har til rådighet.

Forelesning
– Så hender det at vi har forelesninger om forskjellige tema, skyter Bøkseth inn. Vi har for eksempel hatt forelesning om angst og depresjon, og det ble satt veldig pris på. Vi kommer også til ha andre forelesninger rundt ulike tema dersom folk ønsker det. Da inviterer vi eksterne forelesere hit til oss.

– Dette er forelesninger som er åpen for alle, så det er bare å komme, sier Solem.

– Hva er alderen på de som tar kontakt med dere?

– De fleste som tar kontakt med oss er godt voksne i fra rundt førti år og oppover, men vi er åpne for alle voksne uansett alder.

Godt hjelpetilbud i Skaun
– Hvordan opplever dere tilbudet som Skaun kommune har for de som sliter psykisk?

– Vi synes kommunen har et veldig godt tilbud her i Skaun, og vi vil særlig løfte fram treffstedet som Psykisk helse driver her. Det er rett og slett kjempebra og fortjener mye skryt. Vi har pratet med en del aktører i fra andre kommuner, og de har også påpekt at vi har et svært godt psykisk hjelpetilbud her i Skaun.

– Bare de som trenger det klarer å ta kontakt med helsetjenesten eller oss. Det er vel kanskje der det skorter, sier Solem. Jeg tror mange ikke er klar over hvilke gode hjelpetilbud som finnes her i kommunen dersom man sliter med noe. Dette burde vært mye bedre opplyst om til folk.

Ønsker flere medlemmer
– Hva ønsker dere for framtida?

– Vi ønsker svært gjerne å få inn flere medlemmer, sier Solem. Både for å kunne drive en bedre og mer omfattende virksomhet til de som trenger oss, og for å kunne øke bevisstheten rundt temaet psykisk helse her i Skaun. Forhåpentligvis blir vi da også mer synlige for politikerne våre, slik at de ser behovet for et slikt tilbud i kommunen.

– Det er nå en gang slik at økonomien vår bestemmes av medlemstørrelsen, sier Bøkseth. Da tenker jeg ikke bare på hva vi får inn i medlemskontingent, men medlemstallet er også med på å avgjøre hva slags økonomisk støtte vi får i fra kommunen.

– Med flere medlemmer vil vi kunne utvide hjelpetilbudet vårt til brukerne, og ha flere aktiviteter, sier Solem. Særlig skulle vi gjerne fått til flere uteaktiviteter, slik at vi kan ta med folk på en bytur eller lignende. Dette kan igjen kanskje særlig gavne menn som tar kontakt med oss, da ikke alle av dem nødvendigvis har interesse eller behov for å sitte rundt et bord og prate, men heller ønsker være i en eller annen form for aktivitet sammen med folk de er trygge på.

Verdensdagen for psykisk helse
– Hvilke planer har Mental Helse Skaun framover?

– Akkurat nå forbereder vi oss på markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, som er tirsdag 10. oktober, forteller Solem. Markeringen har fått navnet «Noe å glede seg over» og er en markering som arrangeres av Mental Helse over hele landet.

– Her i Skaun blir det et åpent arrangement i kommunestyresalen på rådhuset i Børsa, og vi har vært så heldige å få inn Jakob Margido Esp som foredragsholder. Han er en skuespiller som er kjent for mange, og han har vært veldig åpen ovenfor offentligheten om personlige ting han har slitt med i livet. Vi gleder oss til å høre ham, og tror det kan bli veldig interessant.

– Vi håper så mange som mulig finner veien til rådhuset på tirsdag, sier Bøkseth. Vi har sendt ut invitasjon til ordføreren, rådmannen og andre i  Skaun kommune, pluss en spesiell invitasjon til Psykisk helse. Dette blir den første ordentlige markeringen av Verdensdagen for psykisk helse vi arrangerer i Skaun, og det hadde vært veldig flott å få til et bra oppmøte som gir temaet den oppmerksomheten det fortjener.

Ønsker du å vite mer om Mental Helse Skaun, eller trenger noen å prate med, kan du nå dem på telefon: 908 17 958.

Klikk her for Mental Helse Skaun på Facebook