Når kommer det hurtigladere for elbiler i pendlerkommunen Skaun?

To hurtigladere for elbil, slik som denne på Klett, planlegges nå i Skaun.

To hurtigladere for elbil, slik som denne på Klett, planlegges nå i Skaun.

Politikerne har bestilt en utredning om etablering av hurtigladere i Skaun kommune.

– Vi har fått en frist på legge frem dette for politikerne i løpet av 2018, forteller Sigve Laugsand ved rådmannens kontor i Skaun kommune.

Laugsand sier at det er mange problemstillinger som må belyses før man kan ta stilling til en hvor de bør plasseres og hvilken driftsform som er best. Fra før har Skaun kommune tilrettelagt for at ansatte kan lade sin elbil på jobb. Og i forbindelse med nye bygg er dette tilrettelagt for.

– Men er en utredning i løpet av 2018 raskt nok?

– Jeg er nok enig i at det kan høres litt passivt ut, men det er nå en gang slik at det er det vi har å forholde oss til pr i dag, sier Laugsand. Som sagt det er mange ting som må avklares.

Antall elbiler i Skaun kommune øker. Mange velger dette som bil nummer 2, og spesielt de som pendler på jobb til Trondheim. Med de fordelene staten har lagt opp til for å få flest mulig til å velge el-bil, slik som gratis bompasseringer, momsfritak ved kjøp og fritak for veiavgift med mere, velger stadig flere en el-bil.

Laugsand vil ikke forskuttere noen løsning på hvor hurtigladere skal plasseres, eller hvilken driftsform som bør velges. Men legger til at man på mange steder ser at slike hurtigladere plasseres ved bensinstasjoner eller butikker som har en utvidet åpningstid.

– En viktig forutsetning er at det er mulig å få tilgang på nok strøm i det området slike ladere skal plasseres. Det trengs egne trafoer for å kunne levere nok strøm, så alt dette er faktorer vi må se nærmere på, sier han.

Hurtigladere lett tilgjengelig i nærmiljøet er en stor fordel for el-bileieren. Det øker mulighetene til å benytte elbilen mer enn bare til og fra jobb. En hjemme-lader bruker ofte 8-10 timer på samme jobb som en hurtiglader kan gjøre på 20-25minutter. Noe som betyr at de som kommer hjem med nesten ”tom strøm-tank”, lett kan foreta en opplading med 80% kapasitet i løpet av 20-30 minutter, ved å bruke en hurtiglader. Slik øker bruksmuligheten for elbilen flere timer i døgnet. I dag må du enten kjøre til Orkanger ved Rema og Shell, eller til Circle K på Klett for å finne offentlig tilgjengelige hurtigladere.

Enova gir støtte
Kommunal rapport skriver på sin hjemmeside (juni 2017):
Distriktskommuner som i dag har maks én hurtiglader kan nyte godt av støtteordningen, opplyser markedsdirektør Audhild Kvam.

– Dette blir et startskudd for de mange stedene hvor elbilsatsingen ennå ikke har kommet i gang. Ordningen er relevant for aktører i nesten 300 kommuner, og vi håper å sparke i gang markedet i flest mulig av disse, sier Kvam.

Enova skal dekke 40 prosent av investeringskostnadene, med en øvre grense på kr 200 000,- per hurtiglader.

– Mange steder i distriktet er det så få elbiler at hurtigladestasjoner vil være ulønnsomme enda en god stund framover. Ved å tilby støtte til bygging av hurtigladere i disse kommunene, ønsker vi å gjøre elbiler til et reelt alternativ for enda flere, enda raskere, sier Kvam.

Det vil kunne innvilges støtte til inntil to hurtigladere i hver kommune. Søknadene blir behandlet etter først-til-mølla-prinsippet.

– Vi vil evaluere støttetilbudet årlig og kan ikke si noe om hvor lenge tilbudet vil gjelde. For å framskynde utviklingen er det et poeng å få potensielle aktører i gang så raskt som mulig, og for dem er det uansett en fordel å være tidlig ute lokalt i sin kommune, sier Kvam.

De siste to årene har Enova støttet bygging av 230 hurtigladere langs hovedfarts-årene landet rundt. Dette har bidratt til sammenhengende dekning i transportkorridorene, og det nye tilbudet skal supplere denne utbyggingen. (©NTB)

Alle kommuner er pålagt å legge til rette for at det etableres hurtigladere. Enova bidrar på vegne av Staten med inntil kr 200 000 i støtte. Det gjenstår å se hvordan man har tenkt å løse resten. Hvor blir hurtigladerne plassert, og hvem skal få ansvaret for at de kommer på plass.

Hva mener el-bileierne
Audun Støren bor på Viggja. Han ønsker hurtigladere velkommen i Skaun kommune.

Audun Støren synes det er positivt at det nå planlegges hurtigladere for elbil i Skaun.

Audun Støren på Viggja synes det er positivt at det nå utredes for utplassering av hurtigladere for elbil i Skaun.

– Jeg ser på det som veldig positivt at det kommer hurtigladere for elbil i Skaun. Det kan utvide bruksområdet for oss elbil-eiere utover ren pendling til og fra jobb, om vi skal delta på ulike aktiviteter på ettermiddagen.

– Har du noen tanker om hvor hurtigladerne bør plasseres?

– Det er jo nærliggende å se for seg Børsa og Buvika. Uansett så mener jeg det er viktig at de plasseres på steder der man kan kombinere ladning med andre aktiviteter slik som handling på butikk eller bensinstasjon, gå på cafe med mere.

– Hvor lenge har du hatt elbil og hva bruker du den til?

– Vi har hatt elbil siden 2014, og pendler jevnlig til og fra Lade i Trondheim, hvor jeg jobber. Elbilen fungerer også som bil nummer to for oss.

Støren forteller at til vanlig kommer han seg tur/retur jobb på èn lading.

– Men på ekstra kalde dager er jeg avhengig av å kunne hurtiglade litt for å komme meg hjem igjen. Pr i dag gjør jeg dette i nærheten av der jeg jobber.

– Hva var det som gjorde at dere valgte å skaffe dere elbil?

– Først og fremst var det på grunn av det økonomiske aspektet. Man sparer ganske mye penger på drivstoff og driftsutgifter sammenlignet med en ordinær bensin eller dieselbil. I tillegg er den miljømessige biten i det viktig for oss. Det er godt å vite at man bidrar litt for miljøet.

Støren håper at hurtigladere kommer raskt på plass.

– Jeg tror det er viktig for en kommune som Skaun å ha et slikt tilbud, både for oss som bor her og for dem som kjører gjennom kommunen.

Flere av de SkaunNytt har snakket med mener det er viktig at det etableres hurtig-ladepunkt i Skaun så snart som mulig. Og det pekes på at det vil være naturlig at dette skjer i nærheten av bensinstasjonene i Buvika og Børsa.

Terje Lillesand ved BEST Børsa sier det så enkelt.

– Vår oppgave er å sørge for påfyll til både folk og bil. Det skal vi fortsette med. Så langt har det vært vanskelig å få regnestykket med å lade elbil til å gi positive tall. Det er vi avhengig av hvis det skal investeres i så store beløp som det her er snakk om, sier han. Men det er veldig positivt hvis det legges til rette for at flere kan bidra med finansieringen, slik som Enova og andre.

Pål M. Kummeneje, Stasjonsjef ved YX Buvika forteller at skjeden til en hver tid har en vurdering av denne problemstillingen, og at det er interessant å etablere flere ladepunkt langs E39.

– Men det er snakk om en stor investering som skal ha inntjening, og det er den vanskelige delen av dette pr i dag. Viser det seg at det blir mulig å etablere hurtigladere med finansiell støtte, er selvfølgelig det noe vi vil være med å se nærmere på. Og avslutter med at det vil være naturlig at en hurtiglader i Buvika etableres i nærheten av YX.