Valg 2017: God paneldebatt på rådhuset

Det var god stemning blant paneldeltakerne på tross av politiske uenigheter. F.v: Møtevert Martin Talsnes Engen (Styremedlem ungdomsutvalget i Fagforbundet Skaun), Lars Haltbrekken (SV), Kirsti Leirtrø (Ap), Gunn Iversen Stokke (Sp), Kari Bjørkhaug (KrF), Erik Fenstad (H) og Anita Gilde (FrP)

Det var god stemning blant paneldeltakerne på tross av politiske uenigheter. F.v: Møtevert Martin Talsnes Engen (Ungdomsutvalget – Fagforbundet Skaun), Lars Haltbrekken (SV), Kirsti Leirtrø (Ap), Gunn Iversen Stokke (Sp), Kari Bjørkhaug (KrF), Erik Fenstad (H), og Anita Gilde (FrP).

Det ble et friskt men samtidig saklig ordskifte på Rådhuset sist torsdag, da Fagforbundet i Skaun inviterte politikerne til paneldebatt.

I panelet satt 1. kandidat Lars Haltbrekken (SV), 4. kandidat Kirsti Leirtrø (Ap), Fylkesvaraordfører Gunn Iversen Stokke (Sp), 2. kandidat Kari Bjørkhaug (KrF), Kommunestyrerep. i Skaun Erik Fenstad (H), samt 4. kandidat og kommunestyrerep. i Skaun Anita Gilde (FrP).

Møtevert var Martin Talsnes Engen, Styremedlem Ungdomsutvalget i Fagforbundet Skaun. Debattleder var ungdomssekretær for LO i Trøndelag, Amund Losen Moholt.

Amund Losen Moholt, Ungsomsekretær for LO i Trøndelag

Amund Losen Moholt, Ungdomssekretær for LO i Trøndelag.

Utgangpunktet for den 2 timer lange debatten var arbeidslivspolitikk. Selv om tema rundt arbeidsliv fikk god plass, med blant annet debatt rundt sykelønnsordning og lærlingeplasser, var man også innom andre emner slik som digitalisering, barnefattigdom, klimapolitikk med mer.

Informativt og lærerikt
Fagforbundet Skaun hadde gått bredt ut med å invitere publikum til å overvære paneldebatten, men rådmannsalen ble dessverre bare kvartfull, med ca et trettitalls tilskuere i salen. Leder Liv Brekken Kirkaune sier til SkaunNytt at hun gjerne skulle sett at flere hadde funnet veien til Rådhuset.

Kirkaune sier seg godt fornøyd med selve debatten, og synes det var et informativt og lærerikt ordskifte som evnet å fram de ulike partiene sine ståsteder.

Liv Brekken Kirkaune, Leder for Fagforbundet Skaun.

Liv Brekken Kirkaune, Leder for Fagforbundet Skaun.

Politisk engasjert
Det ble gitt anledning til å stille spørsmål fra salen, og en av dem som tok ordet var trettenårige Vegard Sem fra Buvika. Han er politisk engasjert med hjertet i Senterpartiet, og blant annet opptatt av politireformen. Han mener at politireformen har ført til mindre synlig politi i nærområdet, og at han nå opplever mer utrygghet og en større avstand mellom publikum og politiet. Vegard oppfordret derfor politikerne til å reversere politireformen og få tilbake de lokale lensmannskontorene.

Vegard Sem (13) fra Buvika utfordret politikerne om politireformen.

Vegard Sem (13) fra Buvika utfordret politikerne om politireformen.

Appeller
Før debatten begynte fikk hver av politikerne holde en åpningsappell hvor de kort redegjorde for hvorfor man skal stemme på deres parti. Etter debattrunden fikk de også holde en kort sluttappell. Begge disse appellene kan du se i videoen nedenfor.

En sak de ulike partiene i hvert fall er hundre prosent enige om, er at det er viktig at alle bruker stemmeretten sin! Godt valg.

VIDEO: