Artikler av Redaksjonen

Småskolene i Skaun

Innlegg: Vi ønsker med dette å starte en skoledebatt i vår kommune. Målet er at vi kan diskutere dette fordomsfritt mens vi enda har et økonomisk handlingsrom. Det står relativt bra til med skolene i Skaun i dag, men det…