Avtale om mulig sammenslutning

Melhus og Skaun3Ordfører i Melhus Gunnar Krogstad og ordfører i Skaun Jon P. Husby har signert det de omtaler som en avtale om sammenslutning

– Det er en avtale om mulig sammenslutning, forteller Krogstad til Avisa Sør-Trøndelag. Den er bygd opp på samme måte som en del intensjonsavtaler. Mye av hva som skal skje ved en eventuell sammenslåing må det forhandles om i ettertid.

Kommunesenter på Melhus
Til avisa Sør-Trøndelag røper ordførerne at Melhus blir kommunesenter der både rådmannfunksjon og ordfører skal holde til. Kommunevåpenet er en av valgene som er avklart, og det blir Melhus sitt kommunevåpen som vil bli felles ved en eventuell sammenslåing. Begge ordførerne uttaler at de er fornøyd med avtalen de har signert.

Vil likevel ikke anbefale avtalen
I følge Trønderbladet vil verken Husby eller Krogstad anbefale avtalen de har signert. Krogstad viser til at Arbeiderpartiet skal ha medlemsmøte, mens Husby viser til at han gikk på valg på at Skaun skal bestå som egen kommune.

Orkdal avklares til uka
Slik SkaunNytt oppfatter det er det fortsatt noen runder igjen for å få avklart Orkdalsalternativet. Dette sier Husby skal avklares til uka.

Dato satt for folkeavstemning
Det er nå avklart at det skal gjennomføres folkeavstemning i både Skaun og Melhus den 13.juni.

Offentliggjorte utredninger/avtaler (Oppdatert 23.mai på SkaunNytt)
Felles utredning for Orkdal og sluttrapport fra Agenda Kaupang m.m. For å lese dem klikk på linkene nedenfor:
Utredning for Orkdalsalternativet
Signert intensjonsavtale Orkdalsregionen
Sluttrapport og vedlegg Agenda Kaupang
Avtale om mulig sammenslutning mellom Melhus og Skaun