Beste arbeidsplass for fjerde år på rad

EIENDOMSMEGLER 1 I BØRSA. Fra venstre Madelin Gustad Elgseter (Eiendomsmeglerfullmektig), Maria Myhrvold Hansen (Avdelingsleder/Eiendomsmegler), Marthe Alvilde Frantzen (Trainee) og Stine Daleng (Eiendomsmeglerfullmektig).

Det internasjonale analyse- og rådgivningselskapet Great Place to Work har 19. mars kåret Norges beste arbeidsplasser for 16. år på rad. EiendomsMegler 1 Midt-Norge går av med seieren for fjerde år på rad.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge med sine 270 ansatte fra Ørsta i sør til Rørvik i nord er for fjerde år på rad kåret til Norges beste arbeidsplass i tøff konkurranse med 217 virksomheter og over 30 000 medarbeidere.

Det er mange som lurer på om EiendomsMegler 1 Midt Norge har en hemmelig formel, som gjør at de er Norges beste arbeidsplass år etter år. Great Place to Work og jeg selv har jobbet tett med dem i mange år. Nei, det er ikke en hemmelig formel, men derimot en ekte tro på at folka og kulturen er avgjørende for suksess og prestasjoner. EiendomsMegler 1 Midt-Norge har bevist at det er fullt mulig å bygge et unikt fellesskap og en attraktiv arbeidsplass innenfor en salgsintensiv bransje. Dette har de gjort gjennom strukturert og langsiktig arbeid med fokus på den enkelte medarbeider og tillitsbasert lederskap, sier administrerende direktør Jannik Krohn Falck i Great Place to Work Norge.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge har over flere år jobbet målrettet med utviklingen av sine arbeidsprosesser og sitt arbeidsmiljø. Gjennom LEAN og samarbeidet med Great Place To Work har de klart å bygge et sterkt fellesskap, hvor involvering, initiativ, omsorg, åpenhet og deling av beste praksis står sterkt. 96 % av de ansatte sier at de ser frem til å gå på jobb, og at de er stolte av å jobbe i EiendomsMegler 1 Midt-Norge.

Involvering og et fremragende læringsmiljø er ikke et enkelt “stunt” for oss, det er en del av vår visjon og våre strategier, sier en stolt Kjetil Reinsberg som er administrerende direktør i EiendomsMegler 1 Midt-Norge.

-Vår strategi for å skape Norges beste arbeidsplass starter med å ta både kunder og ansatte på alvor. Det er relasjonene og samspillet på arbeidsplassen som skaper kulturen for et lærende, utviklende og godt arbeidsmiljø. Gjennom ansvarliggjøring og involvering har vi klart å skape en kultur for kontinuerlig forbedring. I vår bransje legger vi ned

STOLT AVDELINGSLEDER. Maria Myhrvold Hansen er avdelingsleder ved kontoret i Børsa.

mange timer på jobb og vårt gode fellesskap blir derfor ekstra viktig, sier en fornøyd Maria Myhrvold Hansen som er avdelingsleder i Børsa.

Sammen har vi skapt en arbeidsplass hvor ansatte opplever mening, mestring og medbestemmelse. Det gjør at våre ansatte gleder seg til å gå på jobb. Dette gjenspeiles også i vårt sykefravær som de siste årene aldri har oversteget 2,6 %.

Great Place To Work sin liste over Norges Beste Arbeidsplasser bygger på data fra arbeidsplassens årlige medarbeiderundersøkelse, samt den årlige kulturrevisjon virksomheten overleverer.

-Vi vet at det er folkan og kulturen i EiendomsMegler 1 Midt-Norge som er vårt varige konkurransefortrinn. Derfor er det årlige arbeidet med vår kulturrevisjon like viktig som vår økonomirevisjon», sier HR-direktør Lucie Katrine Sunde-Eidem. Den årlige kulturrevisjonen er på over hundre sider og oppsummer hvordan virksomheten fra år til år jobber med blant annet onboarding, kompetanseutvikling, involvering, inspirasjon og anerkjennelse.

FAKTA:

– EiendomsMegler 1 Midt-Norge ble kåret til årets norske arbeidsplass både i 2016, 2017 og 2018.

– I 2016 ble foretaket også kåret til årets norske LEAN-virksomhet. LEAN er et systematisk arbeidsverktøy for arbeid med kontinuerlig forbedring.

– I 2018 hadde EiendomsMegler 1 Midt-Norge et samlet sykefravær på 2,6%.

– Les mer om hvordan EiendomsMegler 1 Midt-Norge jobber med kontinuerlig forbedring og medarbeiderdrevet innovasjon her:

https://www.eiendomsmegler1.no/hjemtildeg/midt-norge/2017/02/medarbeiderdrevet-innovasjon-i-praksis/

Om Norges Beste Arbeidsplasser
Årlig publiserer Great Place to Work listen over Norges Beste Arbeidsplasser. Vi undersøker medarbeidernes opplevelser av arbeidsplassen på tvers av organisasjonen, uavhengig av hvem de er eller hva de gjør. Hvert selskap blir nøye vurdert gjennom vår analyse av anonyme svar på mer enn 50 spørsmål i vår Trust Index undersøkelse, sammen med vår kartlegging av selskapenes kultur og praksiser som analyseres og vurderes gjennom vår kulturanalyse, Culture Audit. Grunnlaget for kåringen består av respons fra 217 virksomheter og over 30 000 medarbeidere. For å bli vurdert måtte bedrifter ha minst 20 ansatte og motta nok respondenter for å oppnå et 95% konfidensnivå med under 5% feilmargin.

Great Place to Work kårer så de beste virksomhetene innenfor fire kategorier; flere enn 500 medarbeidere, 200 -499 medarbeidere, 50 -199 medarbeidere og 20-50 medarbeidere. Siden 1998 har Great Place to Work undersøkelsen blitt gjennomført internasjonalt, og i 2019 gjennomføres den i fler enn 50 land.

Om GreatPlace to WorkGreat Place to Work® er den globale lederen for utvikling, bevaring og anerkjennelse av organisasjonskulturer som betegnes av en høy grad av tillit. Vårt perspektiv er utviklet gjennom å lære av fantastiske ledere, gjennom å kartlegge millioner av medarbeidere og undersøke praksisen til tusenvis av gode arbeidsplasser verden over.

Vi samler kontinuerlig innsikt fra organisasjoner fra alle bransjer og sektorer. Og vi elsker å dele vår innsikt med deg. Vårt formål er å hjelpe organisasjoner med å bygge og opprettholde en sterkt tillitskultur.

Annonse