Den årlige juletrefesten på Tangen

 

Tekst og foto: Eivind Stende

Buvik pensjonistforening arrangerte sin tradisjonelle juletrefest på Tangen.

-Brukbar oppslutning, sjøl om det var plass til flere, forteller Eivind Stende.

Leder for Buvik pensjonistforening, Birger Paulsen ledet juletrefesten med stø hånd. Det var raus servering og åresalg med mange gevinster.

Bjørn Morten Buøy underholdt med musikkspill fra nytt «piano». Til slutt var det gang rundt juletreet.

Det holdt med en ring. Juletrefesten ble avslutta med «Deilig er jorden».

Annonse