ELDRES DAG I SKAUN

Skaun Musikkorps som både underholdt med gode musikkstykker og som bidrog med det praktiske.

Eldres dag i Skaun ble arrangert i Børsa samfunnshus 1. oktober, som ifølge FN er Eldres dag. FN har et særskilt engasjement i og arbeid med å sikre rettene til den eldre befolkninga i verda.

Dette var og utgangspunktet for ordfører Jon P Husby sin velkomsttale. Han understreket spesielt det å synliggjøre eldre sin deltakelse i samfunnet, og hvilke ressurser som eldre har og dessuten viktigheten av å engasjere seg.

Sin vante tro var det Skaun Musikkorps som både underholdt med gode musikkstykker og som bidrog med det praktiske. Christine Skjærbusdal bidrog med flott gitar spill.

Christine Skjærbusdal bidrog med flott gitar spill.

Det samme gjorde Mats Hoff sammen med Sturla Eide. Sturla Eide hadde også med seg sine Laust og fast, elever fra kulturskolen både i Skaun og Orkdal.

Mats Hoff sammen med Sturla Eide.

Informasjon om Velferdsteknologi sørget Guri Berg Rørvik og Heidi Pallin Aaring.

Skaun kommune er sammen med Melhus kommune og Midtre Gauldal kommune tildelt prosjektmidler og opptak i Nasjonal program for Velferdsteknologi.  I perioden 2017-2020 vil kommunene sammen integrere innovasjonsledelse og velferdsteknologiske løsninger i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene.

Sturla Eide hadde også med seg sine Laust og fast, elever fra kulturskolen både i Skaun og Orkdal.

Prosjektet innebærer også å bygge opp kompetanse innen innkjøp av teknologi, drift og opplæring i bruk.  Til å lede prosjektet vil det bli en felles prosjektleder for de tre kommunene, men det vil også være egne prosjektgruppe i de tre kommunene for å sikre kompetanseoppbygging og læring.

I prosjektperioden vil det bli satset på å prøve ut følgende velferdsteknologiske løsninger:

  • Elektroniske mulitidosedispenere – som er en elektronisk medisindosett.
  • Elektroniske dørlåser.
  • Elektronisk kjøreruter for å planlegge kjørerutene til hjemmetjenesten.

Målet er at velferdsteknologi skal bidra til bedre og tryggere helse- og omsorgstjenester til innbyggerne. Heidi Pallin Aaring er prosjektkoordinator for alle 3 kommunene mens Guri Berg Rørvik er prosjektleder for Skaun kommune.

Viggja Voices underholdt med melodiøs sang.

Viggja Voices underholdt med melodiøs sang.

Til slutt var det loddtrekning.

Nok en gang takk til alle som møtte opp, ca. 130 og takk til de som bidrog både med underholdning og informasjon og servering.

Tekst & foto: Eivind Stende.

Annonse
Annonse