Endringer i kollektivtrafikken

Foto: AtB AS

AtB melder om at fra mandag 23. mars reduseres rutetilbudet for kollektivtrafikken i Trøndelag. Dette innebærer blant annet at de fleste skolelinjene innstilles.

Direktør for kommunikasjon og drift, AtB, Grethe Opsal, opplyser i en pressemelding at dette tiltaket iverksettes for å ha sjåfører i beredskap i perioden som kommer, og dermed kunne tilby et forutsigbart kollektivtilbud.

– Med dette vil vi også unngå å kjøre tomme busser når omfanget av passasjerer er redusert dramatisk, opplyser hun. I hele Trøndelag tar vi ut kjøring relatert til grunnskole og videregående skole, og skolelinjer og S-avganger innstilles.

Grethe Opsal, Direktør for kommunikasjon og drift, AtB. (Foto: AtB AS)

Færre busser og trikker fra mandag
Fra mandag 23. mars vil dermed alle skolelinjer innstilles inntil videre. Dette er linjer som har et firesifret linjenummer og som bare på kjøres skoledager. I samråd med kommunene er det imidlertid bestemt at noen enkeltavganger vil gå. Se hvilke avganger dette er på atb.no. Alle avganger merket med «S» i rutetabellene for ordinære regionlinjer blir også innstilt. Dette er også avganger som kun kjøres på skoledager. Her er det ett unntak, på linje 595 Reppkleiv – Roan.

– Øvrige regionlinjer går i utgangspunktet som normalt, men følg med på våre driftsavvik, forteller Opsal.

Trondheimsområdet: Lørdagsruter med ekstraavganger
Fra og med mandag kjøres det lørdagsruter på hverdager for buss og trikk i Trondheimområdet. Rutetilbudet styrkes imidlertid med enkeltavganger i rushtid. Her er det tatt særlig hensyn til at helsepersonell og andre viktige funksjoner skal komme seg på jobb. På noen av linjene som ikke har lørdagsruter til vanlig, settes det også opp enkeltavganger i rushtid. Kollektivtrafikken lørdag og søndag vil stort sett gå som normalt, med unntak av at nattbuss og nattrikk er innstilt inntil videre. Endringene gjelder alle linjer i Trondheimsområdet, bortsett fra linje 26 Sentrum – Skistua, som er innstilt.

– Helt spesiell situasjon
– Kollektivtilbudet er en samfunnskritisk tjeneste som skal opprettholdes slik at de som har behov for transport kommer seg dit de skal. Når vi likevel justerer tilbudet, handler det i stor grad om å sikre at vi har sjåfører og mannskap nok til å betjene linjene slik at vi kan levere et forutsigbart tilbud.

– Vi beklager ulempene dette medfører for passasjerene våre, men ber om forståelse for at vi må ta disse grepene i denne helt spesielle situasjonen, sier Opsal.

Hurtigbåt og ferje: Endringer kommer
For båt og ferje vil det også bli endringer i rutetilbudet, men det jobbes fremdeles med detaljer knyttet til dette. AtB og rederiene vil komme tilbake med informasjon.

Hold deg oppdatert!
Alle som skal reise kollektivt anbefales å holde seg oppdatert på atb.no. I AtBs reiseplanlegger, og appen AtB Reise, finner du oppdatert reiseinformasjon. Også sanntidsskjermer på holdeplasser vil tilby oppdatert reiseinformasjon. Informasjon på holdeplasser vil ikke bli oppdatert i denne omgang.

– Ytterligere avvik på enkeltlinjer vil kunne oppstå. Vi anbefaler derfor våre reisende å følge med på atb.no/avvik, sier Opsal

Nye, kontaktløse betalingsmuligheter
Mandag utvides også mulighetene til å benytte mobilen for billettkjøp på buss, ferge og hurtigbåt. Hensikten er å gi flere mulighet til kontaktløs betaling, og dermed unngå smitte.

– Vi oppdaterer atb.no med siste nytt fortløpende, avlsutter Opsal.

Annonse