Ennå ikke for sent å melde inn kandidater til kultur- og frivilligprisen 2017

(f.v) Leif Olav Syrstad, ordfører Jon P Husby som delte ut prisene og John J. Dahlen. (Foto: Eivind Stende)

I 2016 var det Leif Olav Syrstad (t.v) som fikk frivilligprisen og John J. Dahlen (t.h) som fikk kulturprisen. Ordfører Jon P. Husby delte ut prisene (Foto: Eivind Stende).

Søndag 1.oktober går fristen ut for å melde inn kandidater til årets Kulturpris og Frivilligpris, samt å søke om kulturstipend fra Skaun kommune.

Steinar Haugen i Kultur, fritid og frivillighet i Skaun kommune forteller til SkaunNytt at det ennå har ikke kommet inn noen forslag på kandidater for Kulturprisen og Frivilligprisen.

Steinar Haugen (arkivfoto)

Steinar Haugen (arkivfoto)

– Det begynner å haste litt, sier Haugen. Så langt har det kun kommet inn en søknad på kulturstipend. Vi ønsker mange flere!

To priser
– Hvordan vil du beskrive en god kandidat til Skaun Kulturpris og Frivilligpris ?

– En kandidat til kulturprisen i Skaun bør ha gjort en innsats som gjør en forskjell. Tradisjonelt har kulturprisen i Skaun vært gitt til mange som har gjort en stor innsats innen frivilligheten. Nå er det rom for å løfte fram kunst- og kulturaktører noe mer, med sin egen kulturpris, og løfte fram de som har bidratt innen frivillig innsats med den nye Frivilligprisen.

Ta ansvar
Haugen håper at spesielt lag og organisasjoner tar ansvar og foreslår kandidater innen fristen nå på søndag.

– Hva vil du si til publikum for få å dem til sende inn forslag på kandidater?

– Ta ansvar og frem noen kandidater! Det er «itt-no som kjæm tå seg sjøl», og vi har så mange engasjerte her i Skaun som gjerne må foreslå noen de mener fortjener en pris!

Forslag på kandidater til priser, eller søknad om kulturstipend kan sendes til: postmottak@skaun.kommune.no

Klikk her for retningslinjer for Kulturpris, -stipend og frivilligpris

Annonse
Annonse