Forsiktig optimisme om økt boligutbygging på Viggja

(F.v) Stian Ervik fra Systembygg, Frode Grandetrø fra Dafro og ordfører Jon P. Husby.

Folkemøtet på Viggjarheim nå på tirsdag viste at det fremdeles er en liten vei å gå for å få til økt boligutbygging på Viggja. Møtet ble hevet med en forsiktig optimisme blant de frammøtte om at man nå kanskje er et lite skritt nærmere en løsning. Dette etter mange år, og flere runder, uten å ha lykkes tidligere.

Av Gunnar Reitan

Møtet var i regi av Skaun kommune, og ordfører Jon P. Husby kom med stor tro og optimisme til Viggjarheim. Med seg hadde han rådmann Jan-Yngvar Kiel samt en del politikere fra ulike partier i Skaun.

Representanter for utbyggerne var blant annet Stian Ervik i fra Systembygg, Frode Grandetrø i fra Dafro, og Pål Aavik som representant for en koalisjon bestående av ham selv, John Mikal Solberg og Øivind Pettersen. Til sammen disponerer de tomteareal for rundt 50 til 60 boenheter fra Malenarommet og langsmed Viggjahåggån («Gammelveien») på Viggja.

Det er områdene rundt Malenarommet og noen tomte-områder videre vestover Viggjahåggån som står sentralt i behovet for gang og sykkelvei.

God plass til flere
Møtet kom i stand fordi Viggja har god plass til flere innbyggere, og det finnes mye tomteareal som er forholdsvis lett å bygge ut. Både innbyggere, utbyggere og representanter fra kommunen er i utgangspunktet enige om at det er ønskelig med økt utbygging på Viggja. Dette blant annet for å sikre skole og barnehagetilbud i bygda, men også fordi man mener at dette er ei bygd som mange vil kunne trives å bo i. Problemet har vært å finne rammer som er akseptable for utbyggerne, slik at de ser det lønt å kunne starte med utbygging.

Rundt femti tilhørere tok turen til folkemøtet.

Gulrot
For å stimulere til oppstart, introduserte derfor Husby en såkalt «gulrot», som i praksis gjør at kommunen tar noe av forskutteringskostnadene på gang og sykkelvei. Dette igjen forutsatt at det blir vedtatt i kommunestyret, noe Husby har stor tro på vil bli en realitet. Kommunen har nå også klargjort budsjett og lokasjon for et nytt renseanlegg, dersom utbyggingen utløser krav om dette. I tillegg er det sørget for god vannforsyning i hele Viggjaområdet, og fiber er nå tilgjengelig til de aktuelle boligområdene.

Stian Ervik fra Systembygg, Frode Grandetrø fra Dafro påpekte at de svært gjerne ønsker å få til utbygging på Viggja, men at gulroten fra Husby kanskje ikke alene er nok til å forsvare en investering.

Store kostnader
Tross gulroten fra Husby er fremdeles totalkostnadene, og risikoen forbundet med ny gangvei, den store korken i systemet for utbyggerne. Husby mente at gulroten burde være et veldig bra intensiv for utbyggerne til å starte med boligutbygging, men utbyggerne argumenterte med at det er mange ulike hensyn å ta, og at enkelte boligfelt er såpass små, at det allikevel fort kan bli uforholdsmessig store kostnader, fordelt på forholdsvis få boenheter, til å begynne med.

Nytt møte
Underveis i møtet ble det klart at det er et behov for utbyggerne å snakke mer seg i mellom, og ikke minst ha en god dialog med kommunen, for å se om det er mulig å finne praktiske løsninger som kan gjøre det enklere å fordele kostnader og risiko, og kanskje også redusere dem.

Pål Aavik ser fram til et møte med Skaun kommune og de andre utbyggerne.

Gunn Iversen Stokke (Sp) tok initiativ til å få i stand et slikt møte mellom kommunen og utbyggerne så snart som mulig. Uten å love noe, påpekte Stokke at det kan være mulig å se på ulike praktiske løsninger for eksempel når det gjelder krav om utforming av sykkelvei, og hjelp til å finne løsninger på de ulike utfordringene som utbyggerne måtte ha.

Utbygger Pål Aavik uttalte at i og med spørsmål rundt renseanlegg, vannforsyning og fiber nå allerede var avklart, sammen med gulroten fra Husby, tilsa at et slikt møte kunne være lurt. Han påpekte også at engasjementet blant innbyggerne på Viggja gjorde at han nå, om mulig, ble enda mer ivrig på å prøve å få til noe konkret.

Annonse
Annonse