Glatte veier – hold dere inne

Det meldes om glatte og sporete veier som har medført kollisjoner og utforkjøringer flere steder i Trøndelag i dag. Både vegmyndigheter og politiet oppfordrer folk som ikke må ut og kjøre til å holde seg inne.

Også i Skaun kommune er det flere sideveier som fremdeles er svært glatte. Undertegnede har kjørt litt rundt i kommunen og observert at en del veier nå har blitt skrapet og strødd, og at det er en god del mannskap ute på veiene. Avisa Sør-Trøndelag melder om kollisjon ved Thamshavn tidligere i ettermiddag, uten alvorlige personskader. En bilist sier til avisa ST at hun  «er sterkt kritisk til at vegene ikke er skrapa og strødd, siden regnværet har vært varsla i flere dager».

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

SkaunNytt har fått tips om den bratte stigningen fra fylkesvegen (773) opp mot boligfeltene Fjellhaugveien og Osphaugen. Midt i den bratteste strekningen er det plassert en uoversiktelig sving, som i følge tipseren er et «mareritt for alle som bor der vinterstid».  Dette er et område som blir stadig mer bebodd, og det har over flere år blitt klaget til kommunen om denne veien.

Tipseren forteller videre at det i kveld har det vært særdeles kaotiske forhold. Tre biler har kjørt inn i hverandre på vei opp bakken, og det oppstod farlige situasjoner for biler ned i bakken. Heldigvis opstod det ingen personskade, men tipseren sier det bare er et spørsmål før det skjer en alvorlig ulykke på stedet, og oppfordrer folk som bor i området om holde seg inne.

 

Tekst og foto: Gunnar Reitan