Hedret for 30 års tjeneste

30 års jubilanter i Skaun kommune, fra venstre ordfører Jon P. Husby, Marit Bodil Meistad, Anne Karin Bergem, Solveig Øiaas, Ann Helen Husby og Severina Aasen.

(f.v) Ordfører Jon P Husby, Marit Bodil Meistad, Anne Karin Bergem, Solveig Øiaas, Ann Helen Husby og Severina Aasen.

I forbindelse med kommunestyret den 21. juni 2016, ble fem av Skaun kommune sine tilsatte hedret med «gullur» etter 30 års tjeneste.

Innspill fra: Eivind Stende

De fem som ble hedret var Marit Bodil Meistad, Anne Karin Bergem, Solveig Øiaas, Ann Helen Husby og Severina Aasen.

Marit Bodil mottar gullur etter 30 år i Skaun kommune

Marit Bodil mottar gullur etter 30 år i Skaun kommune

Det var ordfører Jon P. Husby som overrakte hedersbeviset og han hadde en kommentar til samtlige «30 åringer».  Alle fem hadde vært eller var i oppvekstsektoren.

Elever fra Kulturskolen i Skaun underholdt med sang. Ine Løseth sang fra musikalen Les Misérables og «Gje meg handa di, ven», irsk folketone med melodi av Sondre Bratland.

Ingeborg S. Blækkan sang blant annet «Har du fyr» av Ola Bremnes, kjent fra Hekla Stålstrenga. Ingrid S. Østvang, fra Kulturskolen akkompagnerte på piano.

Underholdt fra KUlturskolen, f v Ingrid S. Østvang, Ingeborg S. Blækkan og Ine Løseth

Underholdt fra Kulturskolen, (f.v) Ingrid S. Østvang, Ingeborg S. Blækkan og Ine Løseth