Historielaget med bokgave til biblioteket

Leder Skaun bibliotek Elin Berge (tv) og leder Skaun historielag Rita Elvira Husby (th).

Skaun historielag ved leder Rita Husby ga i dag en gave, et klassesett på 30 årbøker, til Skaun folkebibliotek.  Boka er historielaget sin årbok for 2013 «Krig og okkupasjonstid» som skildrer krigsåra i Skaun.

Foranledningen til bokgaven er det årlige prosjektet om andre verdenskrig i norskfaget på Skaun ungdomsskole, 9. trinn. Her skal elevene lese ei bok om krigen, det være seg skjønnlitteratur eller faglitteratur. Folkebiblioteket, sammen skolebibliotekkoordinator Magnhild Loddgård, skaffer til veie bøkene, gjennom bibliotekets egne samlinger og innlån fra andre bibliotek pluss klassesett fra fylkesbiblioteket.

-Ganske snart gikk biblioteket tom for lokal krigslitteratur, – og da stilte historielaget opp med dette klassesettet, forteller Elin Berge.

-Dette er en gest til ungdommen i kommunen og til Skaun ungdomsskole samt Skaun folkebibliotek, og som en takk for kommunal støtte gitt til Skaun historielag. Jeg synes det er stas at ungdommen viser stor interesse for lokal krigshistorie, og lokalhistorie generelt, sier Rita Elvira Husby.

Berge forteller at Skaun folkebibliotek har mange gode samarbeidspartnere i de frivillige organisasjonene, og vil spesielt trekke frem Skaun historielag som er en veldig viktig bidragsyter for å få tilgjengeliggjort lokalhistorien i form av ulike publikasjoner.

Annonse