Hva skal barnet hete?

Navnsetting av nye Skaun ungdomsskole og nytt kultursenter

Bygging av ny ungdomsskole og nytt kultursenter i Børsa er godt i gang, og har prosjektnavn «Skaun ungdomsskole og kultursenter». Nå ønsker Skaun kommune å involvere innbyggerne i navnsettinga av bygget, skriver Skaun kommune på sin nettside.

Saken sendes tilbake til namnekomiteen
Navnesaken har allerede vært til behandling i Namnekomiteen i Skaun kommune, og den har vært til behandling i Helse, oppvekst og kulturutvalget (HOKU). Nå er det imidlertid bestemt at saken skal gå en ny runde, og at folket skal få si sitt, og komme med forslag til navn.

-Vi ønsker innspill fra innbyggerne i Skaun i slike viktige saker, sier påtroppende HOKU-leder Astrid Gimseng. Dette blir et viktig bygg for folk i Skaun, og da er det  å få innspill på navn som identifiserer bygget nødvendig. Vi ønsker at alle innbyggere i Skaun skal identifisere seg med bygget. Forslagene som kommer inn blir sendt til namnekomiteen, som gjør sine vurderinger og sender det til HOKU for behandling.

I møte i HOKU 05.06.2018 vedtok utvalget følgende:
Namnekomiteen sørger for innbyggerinvolvering. Det betyr å ta imot forslag fra innbyggerne og at saken sendes på høring til lag og organisasjoner (på samme måte som i saken med vegnavn). Namnekomiteen vurderer om det skal være et navn for hele byggekomplekset.

Ønsker innspill
-Vi erkjenner at vi ber om innspill fra innbyggerne seint i en denne prosessen,  når det allerede foreligger forslag til navn. Vi ønsker likevel at innspill om navn sendes Skaun kommune, og det er hovedsakelig på følgende områder vi ønsker innspill:

  1. Om det skal være et felles navn for hele bygget, og forslag til hva et slikt navn skal være?
  2. Kulturdelen av Skaun ungdomsskole og kultursenter bør ha et navn. Enten som et tillegg til det overordnede navnet for hele bygget (hvis det blir vedtatt at det skal være et overordnet navn), alternativt som et eget navn på kulturdelen av huset. Det er denne delen som Namnekomiteen har forslag om at skal hete Bautaen kulturhus.
  3. Vi ønsker også et eget navn på kultursalen i det nye bygget. Dette rommet vil ha 220 seter, det vil være mulig å skyve inn amfiet slik at salen kan ha flatt gulv. Namnekomiteen har forslag om Øysteinsalen for dette rommet.
  4. Til sist er det ønskelig med navn på den nye idrettshallen. Hallen vil på dagtid være gymsal for ungdomsskole og barneskole, og det er en fullskala idrettshall som kan deles opp med skillevegger slik at det kan være aktivitet på tre flater samtidig. Den ene tredjedelen vil bli tilrettelagt som en motorikkhall i store deler av året.Namnekomiteen foreslår at denne hallen blir hetende Børshallen eller Børsahallen.

Frist for høringssvar er 25.08.2018.
Innspill sendes Skaun kommune, Pb 74, 7358 Børsa eller postmottak@skaun.kommune.no 

Spørsmål kan stilles til Steinar Haugen – steinar.haugen@skaun.kommune.no /72 86 72 00 eller Edvin Langmo edvin.langmo@skaun.kommune.no /72 86 72 00

Annonse