Litt annerledes 1.mai feiring

Flaggheising på Tangen. Ove Sem og Lars Arne Pedersen heiser flagget, mens Kari Engen blåser fanfare (Foto: Eivind Stende)

Med koronakrisen som bakteppe, ble den tradisjonelle 1. mai feiringen noe amputert i forhold til tidligere år. Men godt markert ble den likevel. Skaunmenighetene streamet utendørsgudstjeneste fra Buvik kirke, på facebook, og Skaun Arbeiderparti sørget for å markere dagen innenfor koranakrisens begrensinger.

Eivind Stende fra Skaun Arbeierparti forteller at de startet som tidligere år med flaggheising på Tangen i Buvika. Stødige flaggheisere var Lars Arne Pedersen og Ove Sem, mens Kari
Engen sørget for fanfare.

– Deretter var det en markering på grava til Marius Folstad, der Skaun Arbeiderparti planta ei rose. Marius Folstad som var sekretær i fagforeningen, ble skutt og drept natten til 21. september 1913.

En bauta ble reist til hans minne i 1933.

Grava til Marius Folstad. (f.v) Ove Sem, Siri Grøttjord, Ørjan Strømmen med Leonard og Lars Arne Pedersen (Foto: Eivind Stende)

Streiken i Buvika

Utgangspunktet eller bakgrunnen for Marius Folstads død var Streiken i Buvika, en arbeidskonflikt ved Pienes Mølle i Buvika.

Konflikten varte fra 26. mars 1913 til 27. februar 1914 og grunnlaget for konflikten var at arbeiderne ved møllen gikk ut i streik etter at arbeidsgiver nektet å imøtekomme et krav om tariffavtale og lønnsøkning. Konflikten ble løst med forhandlinger, men da arbeidet skulle gjenopptas nektet arbeidsgiver å ta inn igjen alle som hadde streiket, og han ville beholde noen av streikebryterne. Det oppstod da en ny konflikt knyttet til streikebryternes situasjon.

Etter drapet ble det organisert en boikott av mel fra mølla. Arbeidsgiverforeningen truet i starten av 1914 med lockout, og LO-formann Ole Lian og arbeidsgiverforeningen forhandlet frem et kompromiss med arbeiderne. Kompromisset medførte at de streikende fikk begynne å arbeide igjen, samtidig som noen av streikebryterne fikk fortsette.

Video
Musikkteaterstykket «Skottet i Buvika» som handler om streiken, hadde urpremiere 1. mai 2008 og ble gjentatt i 2013. Du kan se opptak av hele oppsetningen nedenfor.

VIDEO: