Løpet kan være kjørt for kommunesammenslåing

Faksimile fra Avisa ST - 2. april 2016

Ordfører Jon P. Husby avsto fra å signere intensjonsavtale – Faksimile fra Avisa ST 02.04.16

Ordfører i Skaun, Jon P. Husby, skapte sterke reaksjoner da han i siste time valgte å avstå fra å signere intensjonsavtalen med de fem andre kommunene som utgjør Orkdals-alternativet nå på fredag.

I følge Avisa Sør-Trøndelag utspilte dramatikken seg på siste møte den 1.april, der de involverte kommunene skulle signere en fremforhandlet intensjonsavtale. Ordførerne fra kommunene som Skaun har vært i forhandlinger med er ikke nådige i sin beskrivelse av Jon P. Husby sin opptreden ved å ikke signere avtalen som forventet. Blant annet så omtaler ordføreren i Orkdal, Oddbjørn Bang, Skaun kommune som en useriøs samarbeidspartner.

De fem kommunene som som foruten Skaun utgjør Orkdals-alternativet er: Orkdal, Agdenes, Meldal, Snillfjord og Rindal.

Har hele tiden vært tydelig
Ordfører Husby sier til Avisa ST at Skaun kommune hele tiden har vært tydelig på at de skal være med i forhandlingene, men at de ikke kan skrive under på noen intensjonsavtale så lenge forhandlingene med Skaun sitt andre samarbeids-alternativ fortsatt pågår (Melhus-alternativet).  Til Avisa ST uttrykker Bjørn Hammer (Buviklista) og Siri Grøttjord (Ap) støtte til Jon P. Husby sin beslutning om å ikke signere intensjonsavtalen.

Etter et kort møte mellom de resterende ordførerne valgte de fem andre kommunene å signere intensjonsavtalen, uten Skaun. Orkdals-ordføreren sier til Avisa ST at det kan bli vanskelig å få inn Skaun på et senere tidspunkt. Både Jon P. Husby og Siri Grøttjord poengterer at dette ikke må anses som et definitivt nei til et samarbeid med Orkdalsregionen.

fenstad080314

Erik Fenstad (H) – Arkivfoto

En skandale
Høyres gruppeleder i kommunestyret i Skaun, Erik Fenstad, uttaler til Avisa ST at det er en skandale at ordføreren ikke tilsluttet seg intensjonsavtalen om sammenslåing. Fenstad sier videre at det er beklagelig dersom dette ender opp med at vi ikke har et alternativ mot vest. Fenstad antyder at Senterpartiet i Skaun kan ha interesse av å ikke få fram noe alternativ, da de har programfestet å bestå som en egen kommune. Fenstad sier videre at Husby nå har stoppet den demokratiske prosessen som et enstemmig kommunestyre hadde sagt de skulle ha.

Kommentar:
Et enstemmig kommunestyre i Skaun har bestemt at det skal avholdes en rådgivende folkeavstemning den 30. mai. Alternativene det i utgangspunktet skulle stemmes over var Melhus-alternativet, Orkdals-alternativet, og null-alternativet. I og med at det nå ligger an til å kunne bli veldig vanskelig å få komme inn i varmen igjen på Orkdals-siden, er sannsynligvis løpet for Orkdals-alternativet i praksis kjørt for godt, og Skaun står igjen med to alternative valg: Sammenslåing med Melhus/Midtre Gauldal, eller som egen kommune. Både Melhus og Midtre Gauldal har i media de siste månedene kommet med ganske tydelige signaler på at en sammenslåing med Skaun ikke er så veldig interessant for dem.

Konklusjonen på dette blir derfor at Skaun mest sannsynlig vil stå igjen med bare ett reelt alternativ ved folkeavstemningen den 30. mai – å bestå som egen selvstendig kommune.

Gunnar Reitan