Magnus fant vikingsverd

aMagnusHer er Magnus Meistad fotografert på Mannsfjellet i dag, på stedet der han fant vikingsverdet for en måned siden. Sverdet har trolig ligget nedgravd i 1100-1200 år. Foto: Svein Olav Meistad

Det aktuelle jordstykket hører til en av de to Olstad-gårdene, og grunneier er Arnt Olstad. Men det var altså Magnus Meistad fra den andre Olstad-gården, som fant det ca. 90 centimeter lange sverdet – og en øks.

Skaunnytt snakket med Meistad søndag. Han fortalte da at han for en måneds tid siden, ved hjelp av en metallsøker, lette etter mynter. Oppe på toppen av Mannsfjellet fikk han et kraftig utslag, og da han begynte å grave fant han et sverd ca. 30 centimeter nede i bakken. Han fant også ei øks.

Magnus Meistad er aktivt medlem i Trondheim  Metallsøkerklubb, og visste hva han skulle gjøre. Han gravde ned sverdet og øksa igjen, og varslet umiddelbart fylkesarkeolog og NTNU Vitenskapsmuseet.

aSverdet

Her er vikingsverdet slik det lå da Magnus Meistad fant det nedgravd i bakken på Mannsfjellet. Foto: Svein Olav Meistad

Mandag kom folk fra Seksjon for arkeologi og kulturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet til funnstedet ved Olstad-gårdene. Feltarbeidet på Mannsfjellet vil foregå hele denne uka.

– Det vi ser er kanskje restene av en såkalt flatmarksgrav. Kanskje vil vi også kunne treffe på rester av et skjelett. Magnus Meistad gjorde helt rett da han stoppet opp og varslet oss. Det gir oss sjansen til å dokumentere dette skjøre gravanlegget, sier arkeolog og feltleder Rangar Vennatrø til adressa.no.

De to Olstad-gårdene (i dagligtale Orståm), som ligger rett sør for Mannsfjellet, hører til Børsa. Den gamle grensa mellom de tidligere kommunene Børsa og Buvika gikk rett øst for de to gårdene.

aGraverne

Fra feltarbeidet på Mannsfjellet i dag. Fra venstre Roy Søreng (Trondheim metallsøkerklubb), arkeolog og prosjektleder Ingrid Ystgaard, arkeolog Cecilie Bergan og arkeolog og feltleder Ragnar Vennatrø fra NTNU Vitenskapsmuseet. Foto: Svein Olav Meistad