Mange er redde for å gi førstehjelp 

Røde Kors øvelse (Foto: Marius Sunde Tvinnereim)

Hvert år opplever 3000 nordmenn akutt hjertestans utenfor sykehus. Dersom du raskt setter i gang hjerte- og lungeredning øker sjansen for å overleve dramatisk. Likevel vegrer mange seg for å gi førstehjelp.

Redde for å gjøre feil
– Mange er usikre på hva de skal gjøre, eller er redde for å gjøre vondt verre. Men den største feilen du kan gjøre er å ikke gjøre noe, sier Tor Andre Weiseth, daglig leder for Sør-Trøndelag Røde Kors.

Tor Andre Weiseth (Foto: Marius Sunde Tvinnereim)

I følge en ny en undersøkelse Respons Analyse har gjennomført for Røde Kors oppgir hver fjerde person at de ikke tør å gi førstehjelp hvis uhellet inntreffer. De fleste sier at de er redde for å gjøre feil.

Det tar alltid litt tid før ambulanse kan være på plass. For å redde liv, er det derfor avgjørende at noen starter med å gi førstehjelp og hjerte- og lungeredning så fort som mulig.

– Sjansen for å overleve hjertestans øker 3 til 4 ganger dersom man kommer raskt i gang med livreddende førstehjelp, sier Weiseth.

Ifølge tall fra Helsedirektoratet tar det på landsbasis i snitt 14 minutter* fra man ringer, til en ambulanse er på stedet. Uansett hvor lang tid det tar til ambulansen kommer, er det avgjørende at noen setter i gang hjerte- lungeredning så raskt som mulig.

30:2 redder liv
– Du kan redde liv. Dersom noen faller om, skal du straks sjekke om de puster. Hvis ikke, må du ringe 113, så sørger du for åpne luftveier, og setter i gang hjerte- og lungeredning. brystkompresjoner og 2 innblåsinger er riktig rytme. Når du ringer nødnummeret vil du få veiledning over telefonen mens ambulansen er på vei, sier Weiseth.

Ifølge undersøkelsen har bare hver tredje nordmann gjennomført førstehjelpskurs siste tre årene.

– Førstehjelpskunnskap er ferskvare, og bør gjenoppfriskes minst hvert tredje år. For å redde flere liv, må vi være flere som tar førstehjelpskurs og frisker opp kunnskapene våre. Dette kan sikres gjennom for eksempel ved at alle elever får et grunnleggende førstehjelpskurs gjennom skolen, og at arbeidslivet tilrettelegger for at ansatte kan ta kurs i regi av jobben, sier Weiseth.

Fakta hjerte-lunge-redning:

 • Ca 3.000 personer får akutt hjertestans utenfor sykehus hvert år.
 • Ca 2/3 av tilfellene skjer i eget hjem.
 • Sjanse for overlevelse øker 3 til 4 ganger dersom noen starter hjerte-lungeredning raskt.
 • På nødtelefonen 113 får du veiledning dersom du er usikker.
 • Husk at det ikke er farlig å starte hjerte- lungeredning på en person som ikke har hjertestans.

Kilde: Røde Kors og Helsedirektoratet 


Slik foretar du hjerte-lunge-redning:

 • Ring 113 umiddelbart.
 • Start med 30 kompresjoner. Personen skal ligge på hardt underlag. Plassér hendene oppå hverandre midt på brystbenet til personen. Trykk hardt ned (ca. 5-6 cm). Husk å bruke stive armer – ellers blir du fort sliten. Hvis dere er flere, er det lurt å bytte på å gi kompresjoner (det kan være ganske tungt).
 • Gi to innblåsninger. Ved innblåsning må du sikre fri luftvei. Det gjør du ved å bøye personens hode bakover og løfte opp haken.
 • Fortsett med 30 kompresjoner og 2 innblåsninger til ambulansen kommer eller du ser sikre tegn til liv.
 • Ved hjertestans hos barn skal du starte med fem innblåsninger.
 • Fortsett med 30 brystkompresjoner og 2innblåsninger på vanlig måte.
 • Hos spedbarn er det anbefalt å bruke to fingre ved brystkompresjon.
 • Brystkassen hos barn er mindre og mykere enn hos voksne, det skal derfor mindre kraft til for å trykke brystkassen ned.

Kilde: Røde Kors og Helsedirektoratet

*KILDE responstider ambulanse:
Norsk Pasientregister: https://helsedirektoratet.no/norsk-pasientregister-npr
og Helsedirektoratet: https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/akuttmedisinske-tjenester-utenfor-sykehus/fra-ringe-113-til-ambulanse-pa-hendelsessted (oppdateres i mai, Røde Kors har fått de oppdaterte tallene på forhånd).

Annonse
Annonse