MOT til å glede-dagen

(F.fv) Sigve, Kristina, Inger Kristine, Ole. (B.fv) Kristine, Lene, Cecilie Ramsøskar (MOT Koordinator i skaun kommune), Marie, David, Marte.

Nye MOTiavtører i Skaun: (F.fv) Sigve, Kristina, Inger Kristine, Ole. (B.fv) Kristine (assistent for MOT), Lene, Cecilie Ramsøskar (MOT Koordinator i Skaun kommune), Marie, David, Marte.

Torsdag 23.november er det MOT til å glede-dagen, hvor ungdommer over hele landet oppfordres til å vise ekstra omtanke og hjelpsomhet mot hverandre.

I Skaun jobber MOT koordinatorer Cecilie Ramsøskar og Ole Kristian Brommset med holdningsskapende arbeid gjennom hele året. De har til sammen 30% stilling i Skaun kommune, og  arbeidet er rettet mot barn og ungdommer.

MOTivatører
I begynnelsen av november inviterte MOT i Skaun med seg åtte niendeklassinger til å bli MOTivatører. De skal være forbilder for andre barn og unge, og blant annet hjelpe til med å sette fokus på saker som rusproblematikk, mobbing, samt det å ta egne valg uten å la seg styre av gruppepress.

I desember 2017 og januar 2018 skal MOTivatørene besøke sjuende trinn på barneskolene i Skaun. De åtte ungdommene ble med på et todagers kurs i Skaun Samfunnshus, med overnatting, hvor de fikk opplæring og hjelp til å forberede seg på hvordan de skal lede en skoleklasse inn i dialog, diskusjon og refleksjon.

(f.v) Marie og Inger Kristine er to av åtte nye MOTivatører i Skaun kommune.

(f.v) Marie og Inger Kristine er to av åtte nye MOTivatører i Skaun kommune.

Marie og Inger Kristine forteller at de begge ønsker å være gode forbilder for andre, og at de synes det er spennende å få muligheten til å bli MOTivatører.

– Jeg synes det er veldig fint at vi får være med på noe som kan gjøre hverdagen til andre ungdommer litt bedre, sier Marie.

Inger Kristine sier seg enig, og sier samtidig at hun tror det blir interessant å skulle stå foran en skoleklasse og snakke om viktige ting som opptar dem.

– Vi har i hvert fall fått veldig god hjelp til å forbedre oss disse to dagene her, forteller hun.

Tryggere overgang
Cecilie Ramsøskar forteller at i tillegg til å skape en dialog og refleksjon blant barn og ungdom, så kan besøket i fra niendeklassingene også bidra til en tryggere overgang i fra barne- til ungdomsskolen.

– Det at barna allerede har blitt litt kjent med noen som da går i tiende trinn, håper vi kan utgjøre en liten ekstra trygghet for elevene når de begynner i åttende trinn på ungdomsskolen. Det å kjenne til MOTivatørene i fra før kan forhåpentligvis gjøre det litt lettere for dem å ta kontakt, og spørre om hjelp eller råd dersom de har behov for det, avslutter Ramsøskar.

Nedenfor finner du en liten oppmuntring og informasjon som Ramsøskar har skrevet i forbindelse med MOT til å glede-dagen den 23.november:

Du! Ja, du ja!

Har du noen gang tenkt på at det smilet du gir til en annen, kan være det eneste smilet en person får i løpet av dagen?

Har du noen gang tenkt på hvor godt det er å møte noen som ser deg i øynene og sier hei?

Har du noen gang tenkt på hvordan dagen din hadde vært uten venner og familie rundt deg som du vet er glad i deg uansett hva du har oppnådd den dagen?

Du skal aldri undervurdere effekten av de små bidragene du kan gi til et mer inkluderende samfunn. I MOT jobber vi for å skape robuste ungdommer som inkluderer ALLE, slik at ingen skal føle seg ensomme eller utenfor. Det krever toleranse, aksept av forskjellighet og trygge miljø der unge og voksne gjør hverandre verdifulle. Det krever også MOT. MOT til å bry seg om de rundt seg, og faktisk se dem. Se dem med et smil, et nikk og et hei. Det er små ting, som vi vet kan bety mye.

Torsdag 23.november arrangeres MOT til å glede-dagen over hele landet. Flere tusen ungdommer er med på å spre glede. Ved å glede andre med enkle midler kan vi skape et varmere lokalsamfunn for alle. Så send en SMS til noen du er glad i. Ring noen du ikke har snakket med på lenge. Ta en kaffekopp med naboen du ikke ser så ofte.

Og husk: Vi greier bare å forhindre utenforskap og skape et inkluderende samfunn dersom både voksne og ungdom, viser mot og tar ansvar.

Kjære alle sammen: Ha en fin MOT til å glede-dag!

Kort informasjon om MOT og MOT til å glede-dagen:

  • MOT til å glede-dagen har blitt arrangert siden 2004
  • MOT er en holdningsskapende organisasjon og verdifokusert ungdoms- og samfunnsbygger.
  • Viktigste innsatsområde er MOTs program i ungdomsskolen og videregående skole. Partneravtaler med over 250 skoler.
  • MOTs dokumenterte resultater er mindre hyppig mobbing, færre ungdom uten en eneste venn, mindre psykiske vansker og mindre hyppig rusmisbruk.

For ytterligere kommentarer eller mer informasjon
MOT Koordinator – Cecilie Ramsøskar (telefon 92459019)