O-kart ved Ramsjøbu

Snart kan det arrangeres o-løp ved Ramsjøbu (illustrasjonsfoto).

Snart kan det arrangeres o-løp ved Ramsjøbu (illustrasjonsfoto).

Børsa idrettslag jobber nå med et nytt o-kart ved Ramsjøbu.

Kartet vil dekke et område på tre kvadratkilometer, og målestokken blir 1:10 000. Det nye kartet er planlagt utgitt senhøstes i år.

Ramsjøbu-kartet er med i kommunedelplan for idrett og friluftsliv, og Skaun kommune har gitt forhåndsgodkjenning av prosjektet.