Oppfordrer flere til å ta årets influensavaksine

Bestyrer Maren Wiggen setter influensavaksinen på medarbeider Iren Kristine Forren. Begge er autorisert til å sette influensavaksine.

Influensasesongen nærmer seg, og i år får nordmenn en ny type vaksine. -1,6 millioner av oss bør beskytte seg mot influensa, mener Folkehelseinstituttet. Selve vaksinen kan du få tatt på  apoteket i Børsa.

-De av våre medarbeidere som setter vaksinen er autorisert helsepersonell med spesialkompetanse, forteller Maren Wiggen som er bestyrer ved Boots apotek i Børsa.

Må ha resept
Den som ønsker å få tatt influensavaksine må ta kontakt med fastlege eller annen lege for å få en resept. Men det er også mulig å bestille resept via nettet, på e-vaksine.no. – Vi er behjelpelig med hjelpe folk til å bestille via nettet, sier Wiggen.

Bestyrer Maren Wiggen ved Boots apotek Børsa. Vaksinen blir tatt på eget rom i apoteket.

Eget skjermet rom
Selve vaksinen blir foretatt på et eget rom i apoteket, i trygge omgivelser. -Etter at vaksinen er satt, anbefaler vi at man oppholder seg her i apoteket i 20 minutter, sier hun.

Når bør man ta vaksinen?

-Vi startet med de første i oktober, forteller Wiggen. Men det er ikke for seint å ta den nå heller, og regner med at mange kommer i løpet av november.

 

Det er mange som er usikker på om de skal ta influensavaksine, hva vil du anbefale dem å gjøre?

-Kom gjerne innom oss og spør, smiler hun. Så skal du få god veiledning på det du lurer på.

Generelt vil vi anbefale at flere en den såkalte risikogruppen tar vaksinen. Her på apoteket har vi alle tatt den. -Dette er et tiltak for at vi som er i kontakt med mange mennesker, og spesielt de i risikogruppen, reduserer vår risiko for å få influensa eller bli smittebærere.

Litt fakta om influensa
For noen av oss kan influensa være alvorlig, og medføre en betydelig risiko for alvorlig sykdom. De som har visse kroniske sykdommer og tilstander eller som har nådd en viss alder anbefales derfor influensavaksine. Influensa er en årlig tilbakevendende infeksjonssykdom som rammer svært mange mennesker. Ellers friske voksne tåler som regel influensa bra, og vil som regel bli friske av seg selv uten komplikasjoner. Influensa er imidlertid en betydelig årsak til akutt sykdom, og mange av utbruddene gir en markant overdødelighet i befolkningen. Rundt 900 personer dør av influensa i Norge hvert år. Årsaken til dette er at influensa blant annet kan forverre en del underliggende sykdommer. Noen opplever også å få varig svekket helse etter influensa. Influensavaksinen gir beskyttelse mot infeksjoner som er forårsaket av influensavirus. Vaksinen har effekt fra ca. to uker etter den er satt, og bør derfor settes i perioden september-november. Influensasesongen varer vanligvis fra desember til mars. Vaksinen er virksom i seks til tolv måneder. Ingen vaksine gir 100 % beskyttelse, og influensavaksinen gir kun effekt mot sesonginfluensa. Noen kan få influensa til tross for at de er vaksinerte, men da i en mildere grad enn de ville fått uten vaksine.

Spesielt utsatte Mange mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer.

Hvem bør vaksinere seg:

 • Alle fra og med 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon.
 • Voksne og barn med kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • Voksne og barn med kronisk hjerte- og karsykdom
 • Voksne og barn med sykdommer som gir nedsatt infeksjonsresistens
 • Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
 • Voksne og barn med kronisk leversvikt
 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt
 • Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 • Voksne og barn med nedsatt immunforsvar
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Helsepersonell med pasientkontakt
 • Svinerøktere og andre som har jevnlig kontakt med levende griser
 • Medlemmer av husstander der noen av medlemmene har nedsatt immunforsvar

Se også Folkehelseinstituttets temasider om influensa

Annonse
Annonse