Oppreist i blåblå vind

aaaaaaalarsmortenKommentar: Lars Morten Rosmo (bildet) står godt oppreist i den blåblå vinden som nå feier inn over norsk landbruk.

Børsværingen gjør en svært god jobb som leder i Sør-Trøndelag Bondelag. Han er dyktig og energisk – og fronter bondelagets politikk på en glimrende måte. Tirsdag var han en av frontfigurene i aksjonene mot en politikk som vil bygge ned 1000 dekar god kornjord i Trondheim. Saken er aktualisert ved at landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) nå anbefaler slik bruk av denne dyrkajorda – i motsetning til den rød-grønne regjeringa, som sa nei.aaaaaaamatjord

Landbruksdirektør Tore Bjørkli hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har fremmet innsigelse mot utbygging av de 1000 målene som er omstridt  – i området Rotvoll, Charlottenlund og Utleir.

Men tilbake til bonde-lederen Lars Morten Rosmo. Kvelden før tirsdagens aksjoner i Trondheim skrev han dette på sin Facebook-side: Timeplanen klar: Først «Broen» på TV, så natt, fjøsstell før klokka 0500 for å rekke jordvernaksjon ved Rotvoll/Ikea kl. 0730 og kl. 1400 på Torvet i Trondheim.

Aksjonene var godt forberedt, og ble godt gjennomført – med bred lokal mediedekning, bl.a. to sider i Adressa (se faksimile over til høyre).

Undertegnede har vel ikke samme politiske ståsted som Lars Morten Rosmo, men i arbeidet med å ta vare på god kornjord gir jeg ham min fulle støtte. Og jeg ønsker lykke til i arbeidet mot en blåblå landbrukspolitikk som vil gi markedskreftene stadig friere spillerom, en politikk som på sikt vil utarme store deler av norsk landbruk – særlig i distriktene.

Jørund Leraan

ps. Bildet av Lars Morten Rosmo er tatt av Sør-Trøndelag Bondelag.