Rådhuset har fått hjertestarter

Vi har fått hjertestarter på rådhuset, og de ansatte ved Servicekontoret har blitt kurset i hvordan vi bruker denne i kombinasjon med hjerte- og lungeredning.

Rådhuset er en stor institusjon som huser mange ansatte i tillegg til å være en samlingsplass i forbindelse med møter og andre typer arrangementer. Hjertestarteren kan bidra med å redde liv dersom noen får plutselig, uventet hjertestans.

Hjertestarteren i Skaun rådhus er registrert i Hjertestarterregisteret på www.113.no

Annonse
Annonse