Sabbotørmarsjen 2018 arrangeres på Løkken søndag 23. september

Sabotørmarsjen 2018 går til minne om Thamshavnsabotørene som opererte mot Thamshavnbanen under den andre verdenskrig. Sabotørmarsjen blir i år arrangert for 24. gang, og starter på Løkken Industrimuseum søndag 23. september kl.1200.

Det vil først bli vist en film med et intervju av Torfinn Bjørnaas som omhandler sabotasjeaksjonene som han var innvolvert i. Etterpå vil det bli en marsj i området Bjørnli der vi skal innom flere skytestillinger av betong som tyskerne benyttet seg av i vaktholdet.

Ideen om en marsj ble lansert og gjennomført første gang på Hølonda 14. september 1995. Den startet ved Åmotet, med avmarsj fra Skogstuggu. Siden har den vært gjennomført årlig i regi av IL Leik/trimavd, og etterhvert i samarbeid med Meldal Historielag.

Marsjen arrangeres annethvert år på Løkken og Hølonda. På Hølonda har utgangspunktet vært i Hammeråsen, hos familien Opland, og det som i etterkant ble døpt for Hotell Norge. Som opprinnelig var ei fjølbu som skulle skjule sabotører som i april-mai 1944 skulle gjennomføre aksjoner for å stoppe kismalm-transporten fra Løkken Gruber ned til Thamshavn for godt.

Malmen ble skipet til Tyskland og brukt til sprengstoffproduksjon. 25% av svovelkisen som Tyskland trengte kom faktisk fra Løkken.

Aksjoner hadde forøvrig vært gjennomført i 1942 og 1943, i hovedsak ble 4 store aksjoner gjennomført, der den første kom i mai 1942 der strømomformeren på Bårdshaug ble sprengt.

Så kom en aksjon i februar 1943 der malmbåten DS Nordfarhrt ble forsøkt senket på Thamshavn.

Deretter aksjonen Feather 1 på senhøsten 1943 der 5 lokomotiver og en motorvogn ble sprengt. Fenrik Odd Nilsen sprengte seg selv i luften ved et uhell i Klingliene under denne aksjonen.

 

Leder under de nevnte aksjoner var løyntnant Peter Deinboll fra kompani Linge, med sabotørene Hegstad, Torfinn Bjørnaas (som forøvrig var fra Løkken), Leif Brønn, Aasmund Wisløff og Aasmund Skjærpe. Sistnevnte ble forøvrig utsatt for angiveri og kom under tøffe forhør.

Alternativet til disse aksjonene var jo massiv bombing av Løkken og Orkanger fra de allierte styrker, noe som ville gå kraftig utover sivilbefolkningen, og forårsake store materielle ødeleggelser i tillegg til store dødstall.

Marsjen kom i stand etter initiativ fra daværende ordfører i Meldal, Arne L. Haugen og daværende lensmann i Melhus, Trond Heggem. Idrettslaget ble med som en støttespiller og laget en årlig marsj, som blant annet teller i vårt trimprogram.

Etterhvert kom Meldal Historielag med, og Løkken-området inkludert industrimuseet blir brukt som utgangspunkt annenhvert år.

Program for dagen:

Sabotørmarsjen blir i år arrangert for 24 gang, denne gang fra Løkken Industrimuseum på søndag 23.september kl.1200. Det vil først bli vist en film med et intervju med Torfinn Bjørnaas som omhandler sabotasjeaksjonene som han var innvolvert i. Etterpå vil det bli en marsj i området Bjørnli der vi skal innom flere skytestillinger av betong som tyskerne benyttet seg av i vaktholdet.

Startkontingent er på kr.50 for enkeltpersoner, kr.100 for familie. Diplom etter første gangs start, og medaljer etter 5-10 og 15 år.

Bergmannskroa på Løkken er åpen for kaffe og middag.

Annonse
Annonse