Skal investere 548 mill.

Bskolen

Skaun kommune skal i 2015 bruke 117,7 millioner kroner på å bygge ferdig den nye Børsa skole. Arkivfoto: Jørund Leraan

Forslaget til investeringsbudsjett for Skaun kommune i perioden 2015-2018 er på hele 548 millioner kroner, skriver avisa Sør-Trøndelag.

Av denne totalsummen skal 393,3 millioner kroner gå til skolebygg, der de største postene er:
– 117,7 millioner kroner til fullføring av Børsa skole.
– 106 millioner går til Buvik skole.
– 170 millioner til utbygging av Skaun ungdomsskole.
Videre går 44 millioner kroner til fullføring av Hammerdalen barnehage med åtte avdelinger. Til bygging av nye omsorgsboliger er det ført opp 33,6 millioner.

Kommunens driftsbudsjett for 2015 er foreslått til 350 millioner kroner, en økning på 15 millioner kroner i forhold årets budsjett.