Hovedmålet er at veiene skal være trygge

Michelsen-Gilde02

Leder i Skaun FRP – Roy Michelsen og nestleder Anita Gilde (Arkivfoto)

Både nestleder Anita Gilde og leder Roy Michelsen (Skaun FrP) reiser til helga til Gardermoen for å delta på Fremskrittspartiets landsmøte

Anita Gilde, som også er fast fylkestingsrepresentant, skal på landsmøtet holde et innlegg om samferdsel i Midt-Norge.

– Det er fint å få fremmet sine synspunkter og få frem viktigheten ved å ha en infrastruktur for fremtiden, sier Gilde i en pressemelding. Med økende fokus på havbruk er det i Midt-Norge de viktigste verdiene skapes, og bransjen er avhengig av å få råvarene raskt ut til kundene, og det budskapet må vi få frem. Skaun FrP forteller at de har utmerket seg på fylkesnivå de siste årene selv om det er et relativt lite lokallag. Michelsen er i sin andre periode i fylkesstyret og er nå organisatorisk nestleder for Sør-Trøndelag FrP.

Velferden avhengig av bedre vei
Michelsen forteller til SkaunNytt at hovedpunktene i innlegget til Gilde vil være næringsliv og samferdsel. – Gilde vil takke for at vi for første gang i 2015 opplevde at riksveiene fikk redusert forfallet på 1,3 mrd. Det er gledelig, sier han. Gilde vil påpeke at vi dessverre har et vedlikeholdsetterslep på fylkesveier på 2,5 mrd og som årlig forverres med 100mill. For å snu dette må fylkene prioritere vei og vi trenger store økte overføringer. Havbruksnæringa er framtida regionalt og nasjonalt, derfor trenger vi veier som er gode nok til å sikre mer enn en firedobling av næringa. Framtida er avhengig av bedre infrastruktur. Velferden i Norge er avhengig av bedre vei.

Trygge skoleveier i fokus
Gilde sier til SkaunNytt at hovedmålet skal være at veiene er trygge, og at det først og fremst må være trygge skoleveier som står i fokus. – Veiene i Skaun er trange, svingete og uoversiktlige, forteller hun. Dette medfører at mange skoleunger er avhengig av skoleskyss av sikkerhetsårsaker (såkalt sikringskyss). En drømmesituasjon for Skaun FrP hadde vært om man fikk til gang og sykkelvei iallefall nær skolene. På sikt ser jeg for meg at en gang og sykkelvei langs fylkesvei 709 mellom Børsa og Venn hadde gjort mye for sikkerheten for de myke trafikantene.  I Skaun kommunes Trafikksikkerhetsplan 2013-2016 er det i all hovedsak lagt opp til «fartsdempende tiltak». Løsningen på alle problemer kan ikke være fartsdempere og reduserte fartsgrenser, sier hun.

Ny bru på Eggkleiva
Gilde mener også at brua i Eggkleiva trenger å oppgraderes så raskt som mulig. – Brua er en flaskehals hvor det kun er plass til en bil på brua om gangen. Med den veksten som er i kommunen bør man ikke utsette bygging av ny bru. Dette er noe som har stått på fylkets handlingsprogram i svært mange år, men ingen tiltak har kommet så langt, forteller hun.

Behov for betydelige beløp
Hvor mye penger trengs for å oppgradere veinettet i Skaun?

– Hva det totale behovet for utbedring og opprusting av veier i Skaun er, har vi ikke oversikt over, men det er et betydelig beløp, forteller Gilde. Det er riktignok mye fylkesvei i Skaun, så dette vil ikke nødvendigvis ramme kommuneøkonomien i så stor grad, men behovene er der, og dette er for viktig til å ikke gjøre noe med. Hun forteller videre at særlig fylkesvei 802 trenger utbedring. – ifølge Statens vegvesen vil en full utbedring av denne veien alene komme på 70 millioner kroner, men det er bevilget 4 millioner så langt. Det betyr at vi har en manko på 66 millioner til utbedring av fylkesvei 802, avslutter hun.