Skaun kommune: Stadig bedre på kommunikasjon

Foto: Gunnar Reitan.

Forbrukerrådets kommunetest for 2019 viser en kraftig og gledelig forbedring for Skaun kommune. Testen tar for seg hvordan landets kommuner kommuniserer opplysninger om ulike tjenester og tilbud til befolkningen.

På Skaun kommunes webside, uttrykker leder ved Servicekontoret, Gunnhild Landrø at hun er veldig fornøyd med utviklingen.

Gunnhild Landrø (Arkivfoto)

– I 2016 lå vi på 258. plass på landsbasis, i testen fra 2019 havnet vi på 125. plass. Vi er veldig glade for å ha klatret over hundre plasser opp. Det gir oss inspirasjon til å bli enda bedre!

I tillegg til å være kommunens førstelinje, har Servicekontoret er ansvaret for å koordinere kommunikasjonen i kommunen, og for å organisere innholdet på nettsida og på sosiale medier.

– Vi har mye på gang; for ett år siden tok kommunen steget ut på Facebook, og vi jobber i disse dager med omorganisering og nytt design på nettsida vårsier Landrø.

Skaun ligger i Forbrukerrådets test på 15. plass på fylkesnivå, forøvrig samme plass som i 2016, altså før sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag.

Om testen
For å få et realistisk inntrykk av hvordan folk blir møtt, har Forbrukerrådets testmedarbeidere stilt spørsmål som om de var privatpersoner. Det er blant annet søkt informasjon om skolefritidsordningen, byggesaksbehandling og muligheten for å få fast hjemmehjelp. Det er sendt tre separate e-poster, og ringt to telefonsamtaler til hver kommune. I tillegg har de lett etter 24 forskjellige informasjonselement på kommunens nettside. Dette ble gjort i perioden oktober-desember 2018.

Forbrukerrådet ser etter rask, relevant og riktig informasjon, samt service, velvilje og innbyggerfokus hos kommunene. Svarene ble bedømt på svartid og svarkvalitet.

Se alle resultatene fra Forbrukerrådets undesøkelse her.

Annonse
Annonse