Start på Møllebakken

aaaaaaamb1Snart starter bakkeplaneringen på Møllebakken der det skal bygges ny barnehage. I dag var to gravemaskiner i gang med forberedende arbeider.

Den ene gravemaskina startet arbeidet med å bygge midlertidig adkomst til området på Møllebakken. Den andre forbereder omlegging av vannledning (som skal oppgraderes), kloakk og elkabler. Når dette er på plass starter jobben med å nedplanere den høyeste delen av området. For å stabilisere grunnen skal det fjernes 12.000-13.000 kubikkmeter masse, som blir deponert på annet sted i Buvika.

– Med gunstige værforhold håper vi å være ferdig med bakkeplaneringen til årsskiftet, og byggestart for selve barnehagen blir i april. Og den skal etter planen være ferdig i juli 2015, klar til å tas i bruk når nytt barnehageår starter i august, sier avdelingsingeniør Yoshi Tsujimoto i Skaun kommune til Skaunnytt.

aaaaaaamb2Her ser vi Møllebakken-området der den høyeste delen av tomta skal planeres ned.

Fotos: Jørund Leraan