Ta turen til Skaun bygdemuseum i dag

Tre ildsjeler som ønsker alle velkommen i dag. Fra venstre Kjell Høstad, Tove Rosvold og Ottar Høiseth.

I dag (lørdag 1. september)  kl 13.00 inviteres det til sammenkomst på Skaun bygdemuseum. Skaun bondelag overrekker offisielt sin redskapssamling til Skaun bygdemuseum.

På programmet står både besøk av ordfører, underholdning av Eggkleiva mannskor, og servering ved Skaun bygdekvinnelag.

-Og det blir omvisning på museumet, forteller leder for Skaun bygdemuseum Tove Rosvold.

I nybygget som stod ferdig i fjor finner du nå Skaun bondelag sin redskapssamling. 120 gjenstander brukt i mer enn 120 år, frem til en gang på 1960-tallet, er nå på plass i nybygget og blir fast utstilling til glede for alle som har lyst til å se litt om hva de hadde av verktøy og maskiner i gamle dager. Nedenfor ser du bilder på noe av det som nå er kommet på plass.

Leif Olav Syrstad viser frem noe av det de har fra Viggja kirke.

Skaun historielag er allerede på plass med egen utstilling i 2. etg.

Mange møter og mye planlegging må til. Møterom/kjøkken i nybygget er flittig brukt.

-Et tett og godt samarbeid mellom Skaun bondelag, Skaun historielag og Skaun bygdamuseum har gitt gode resultater, bekrefter Rosvold.

Skaun historielag har det overordna ansvaret for Skaun bygdemuseum. Leder for historielaget er Rita Elvira Husby. -Vi er veldig fornøyd med at bondelagets redskapssamling nå er på plass, sier hun. Alt er nå samlet på Skreddarhaugen, unntatt den gamle skolebygningen i Råbygda.

Gårdstunet på Skreddarhaugen består av Svenstu, Dalsburet, Låven, mo-buret og Pumphuset.

Medlemmer og støttespillere i bondelaget, historielaget og bygdemuseumet i Skaun har lagt ned mer enn tolv tusen timer i dugnadsinnsats for å få på plass en ny museumshall. -Så det er mange å takke, både for penger og arbeidsinnsats, sier Rosvold.

Og avslutter med å oppfordre folk i Skaun til å besøke museumet.

Annonse