Tar i bruk ny medisinutlevering i Skaun

(f.v) Guro Bolme (sykepleier), Irma Einaren Larssen (sykepleier), Marianne Thoresen (kommunefarmasøyt) og Heidi Pallin Aaring (interkommunal prosjektleder)

I løpet av mai tar hjemmetjenesten i Skaun, Melhus og Midtre-Gauldal i bruk multidose. Dette er et interkommunalt samarbeid mellom de tre kommunene. Det er snakk om ca 350 brukere tilsammen i disse tre kommunene.

Bakgrunn
I dag benytter hjemmetjenesten store ressurser og mye tid på legemiddelbehandling, kontakt med apotek og legekontor. Her ser man for seg store innsparinger som heller kan benyttes på den som trenger hjelp fra hjemmetjenesten. I mange sammenhenger snakkes det ofte om at det er for lite tid til å ta vare på den menneskelige delen av tjenesten.

I dag sorteres medisin i dosetter manuelt på hvert hjemmetjenestekontor. Sikkerhetsrutiner må følges, og det går med mye tid til å gjøre den jobben, og ikke minst kontrollere at det er gjort riktig.

– Det man sparer inn av tid og penger skal komme brukeren til gode, forteller Heidi Pallin Aaring.

Hun er interkommunal prosjektleder og har jobbet med dette i over ett år.

– Det er lagt ned med mye arbeid på å få alle involverte til å lære systemet ordentlig. Det gjelder brukerne, pårørende, fastleger, sykepleiere, hjemmetjenesten og apotek.

Hva er Multidose
Multidose er maskinelt pakket tabletter i poser. Posene merkes med både innhold og når de skal tas. Pakkingen skjer på ett sted, og fastlege sender bestilling direkte til pakkestedet. Posene pakkes for 14 dagers bruk og kan i tillegg til medisin inneholde vitaminer. Alt dette pakket til den enkelte bruker.

Multidosene pakkes på pakkemaskinen til Apotek 1 i Skårer ved Lørenskog (foto: Apotek1)

Multidosene pakkes på pakkemaskinen til Apotek1 i Skårer ved Lørenskog (foto: Apotek1)

– Dette gir både hjemmetjenesten og den enkelte en bedre oversikt over hvilke tabletter det er og når de skal tas, sier kommunefarmasøyt Marianne Thoresen. I tillegg betyr det store innsparinger i tidsforbruk på hvert hjemmetjenestekontor.

Thoresen er overbevist om at en slik tjeneste vil gjøre det enklere og tryggere for den enkelte pasient/bruker. Men også for familie og andre som kan medvirke til å holde et lite oppsyn med at medisin blir tatt, til riktig tid.

– Ved å få pakket ned medisin maskinelt reduserer vi feilmarginen betraktelig, ned til kun noen promille, understreker hun.

Medisinen blir pakket i små poser som er merket med navn og dag/tid for når tabletten(e) skal tas.

Effektivisering
På Rossvollheimen i Børsa har de jobbet aktivt i mange uker for å kunne gå over til multidose, og sykepleier Guro Bolme og Irma Einaren Larssen ser fram til å ta i bruk det nye systemet.

– Vi gleder oss til å få ta det i bruk, sier Larssen. Vi er overbevist om dette vil frigjøre mye ressurser hos oss, og ikke minst er det positivt at vi får redusert risikoen for feil.

Det er ca 70 brukere i Skaun kommune som begynner med multidose nå i mai, mens det er ca 150 brukere i Melhus og ca 130 i Midtre-Gauldal. Det er kommunene som betaler for pakkingen, mens brukerne kun betaler for tablettene.

Bolme trekker også fram at behovet for effektivisering vil øke i årene som kommer.

– Med eldrebølgen i anmarsj vil spriket mellom ansatte i hjemmetjenesten og brukere øke, og da vil alle slike tiltak som sparer oss for tid og ressurser være til stor hjelp, sier Bolme.

Automatisering
På et senere tidspunkt vil det også komme elektroniske dispensere som blant annet vil kunne varsle brukeren om at det er tid for å ta medisin. Både multidose-systemet og innføringen av elektroniske dispensere er en del  av den automatiseringen som er på full fart inn i helsesektoren.

– Det kommer stadig ny teknologi som vi tror vil være til stor hjelp for helsepersonell og brukere, sier Aaring. Målet med bruk av all teknologi er å frigjøre menneskelige ressurser til å kunne vise omsorg, og bruke tiden på det som bare mennesker kan utføre. Vi er veldig opptatt av «de varme hender» og dem kan ikke de elektroniske løsningene erstatte, avslutter hun.

Annonse