Trafikkfarlig innkjøring til rådhuset

NedkjøringRådhuset

Mørklagt innkjøring til rådhuset (sett fra Coop Extra)


Skaunnytt har mottatt tips om at det er mørklagte gatelys ved fotgjengerfeltet i Børsa sentrum,
ved innkjøringen til Rådhuset/ Coop Extra. Dette er et kryss med gangfelt både over hovedgata, og i tverrgata opp mot Rådhuset.

Skaunnytt har blitt gjort kjent med at det er flere tilfeller av «nesten» påkjørsler av fotgjengere når det er mørkt. Spesielt er gangfeltet over tverrgata utsatt når det mangler gatelys. I og med at dette er et sterkt trafikkert område både morgen og kveld,  hvor blant annet skoleungdom krysser i begge retninger, er det ingen tvil om at det bør ha høy prioritet å få lys i gatelysene.

OppkjøringRådhuset

Mørklagt innkjøring til rådhuset (sett fra Børsa skole)

Vi har snakket med driftsleder Ole Martin Føll i Skaun kommune. Han forteller at det er brudd i strømkabelen flere steder,  og at det er komplisert å utbedre feilene. Dette blant annet på grunn av at asfalt må brytes opp og legges på nytt.

Føll sier videre at de er klar over trafikkproblematikken ved rådhuset, og at de vurderer ulike midlertidige løsninger, inntil strømkabelen er utbedret.

Så får vi håpe at dette blir ordnet så raskt som mulig, før det skjer en ulykke.

Tekst og foto: Gunnar Reitan