Valglokalene stengt

Stemmedagen

Fra valglokalet på Skaun menighetshus (f.v) Svein Anderson, Erlend Rekstad og Synnøve Antonsen

Svaret kommer i løpet av natta

Klokka 21.00 var fristen ute for å kunne avgi stemme om kommunereformen i Skaun.

Enhetsleder ved servicekontoret på Skaun Rådhus, Gunhild Landrø forteller til SkaunNytt at stemmene skal telles opp i løpet av kvelden, og at de vil bli publisert på kommunens webside så snart resultatene foreligger i løpet av senkvelden/natta.

Ikke noe Rush
SkaunNytt var innom Skaun menighetshus litt tidligere på dagen, og Svein Anderson ved stemmebordet forteller at det hadde kommet jevnt med folk, men ikke noe rush.

Hele tiden visst hva jeg ville stemme
Maj-Brit Bergli var en av de som var innom menighetshuset for å avgi sin stemme, og hun var helt klar på hvilket alternativ hun hadde stemt på.

– Jeg tror det går veldig fint å fortsette som egen kommune, og vi har en ordfører som har gjort veldig bra for kommunen vår, og som kommer til å fortsette med det dersom kommunen består som før, sier Maj-Brit.

Er det lenge siden du gjorde deg opp din mening ?

– Jeg har hele tiden visst hva jeg ville stemme, og det har ikke kommet fram noe som har fått meg til å endre mening underveis, sier hun.

DSC_0989

Maj-Brit Bergli hadde bestemt seg for hvilket alternativ hun ville stemme på for lenge siden

Mulig lav valgdeltakelse på Viggja
Rett før stengetid satt det tre blide men litt trøtte damer i valglokalet på Viggja forsamlingshus og tok i mot folk til både stemmegiving, samt kaffe og kaker. De forteller at heller ikke de har opplevd noen form for rush, men at det har kommet folk gjevnt og trutt igjennom hele dagen. Inntrykket som SkaunNytt får er at det kan ligge an til en ganske lav valgdeltakelse for Viggja sin del.

DSC_1000

Fra stemmelokalet på Viggja (f.v) Hege Jensen, Britt Leraan og Torill G. Hynne.

Mye spenning også etter valget
Når stemmeresultatet endelig er klart starter den virkelige tautrekkingen mellom politikerne om hvordan den rådgivende folkeavstemningen skal tolkes, og hvor mye man skal legge vekt på resultatet. Blant annet på Facebook har flere politikere allerede begynt å argumentere for ulike måter de ønsker å forholde seg til det rådet som de nå får fra folket.

Spenningen knytter seg derfor ikke bare til selve valgresultatet eller valgoppslutningen i dag. Når tallene ligger på bordet gjenstår det ennå usikkerhet om hvilken tolkningsnøkkel som skal gjelde. Etter denne runden knytter det seg også spenning på om Fylkesmannen vil godkjenne Skaun kommune sin anbefaling, og deretter om Stortinget og regjeringen i siste instans kommer til å overprøve både fylkesmannen, kommunestyret, samt rådet i fra folket.

DSC_1002

Hege Jensen tar ned plakaten og låser døra etter at valglokalet på Viggja stengte klokka 21.00