Vellykket ordførertur i Buvikmarka

Ordfører Jon P Husby inviterte for 12. gang til den årlige ordførerturen. Om lag 60 personer møtte fram ved skihytta til Buvik IL på Høybakken, for å ta turen til Djupsjøen og Pienehytta i Buvikmarka. -Det ble en flott ordførertur med Jon P Husby, forteller Eivind Stende til SkaunNytt.

Ordførerne går foran og viser vei når de år etter år tar utfordringen fra

Trondheimsregionens friluftsråd og inviterer sambygdinger og andre ut på tur. Gjennom at ordførerne i Trondheimsregionen sammen med friluftsrådet har gjennomført 72 ordførerturer, har de bidratt til mye helse og trivsel for regionens innbyggere og viser at det er viktig å satse på friluftsliv og tilrettelegging for økt lyst til å dra på tur.

Turen inn til Djupsjøen gikk i flotte turområder med en interessant historie om blant annet grunnlaget for og historien bak I.C. Piene møller i Buvika. Djupsjøen var viktig da det var behov for vann til kraftproduksjon.

I C. Piene (1832-1912) var en av Trøndelags fremste industrialister på 1800-tallet. I dag forbindes hans navn helst med det store mølleanlegget i Buvika.

Piene drev også snor- og båndfabrikk, han var en av drivkreftene bak moderniseringen og flyttingen av Trondhjems mek. Værksted og han var en av de fremste investorene bak papirfabrikken på Ranheim. I tillegg var han lokalpolitikker og stortingsmann for Høyre.

Alle som var med på turen fikk et lodd og en gevinst fra Trondheimregionenes friluftsråd.

Alle foto: Eivind Stende

Annonse