Nyttårsintervju med ordføreren (Video)Roser frivilligheten

I sitt nyttårsintervju til SkaunNytt, roser ordfører Jon P. Husby (Sp)  den store innsatsen og det frivillige arbeidet som blir utført av enkeltpersoner, lag og organisasjoner i Skaun kommune.

Husby betegner dugnadsånden og det frivillige arbeidet «for limet som holder kommunen sammen», og sier at han er veldig stolt over alle innbyggerne i Skaun. Både idrett og kultur er helt avhengige av et godt sammarbeid mellom kommunen, og de frivillige krefter for å kunne fungere.

Mindre bygdestrid
Ordføreren uttrykker også glede over at bygdestrid og konflikter nå ser ut til å være tonet mye ned, og at man nå framstår som en mer helhetlig og samlet kommune, hvor man trekker i samme retning.

Stor vekst
Skaun kommune preges av stor vekst og flere byggeprosjekter. Blant annet ny Børsa skole, ferdigstilte idrettsannlegg, samt barnehager og boligutbygging, er stikkord for mye av aktiviteten i kommunen for tiden.

Videointervjuet i sin helhet kan du se øverst på denne siden.

Reportasje: Gunnar Reitan