Vil ha flere lokale beredskapsavtaler

Snøskred: Frivillige fra hjelpekorps i Sør-Trøndelag trener på redning i skredområde i Haltdalen, 2018. Nesten 400 frivillige redningsmannskaper i Sør-Trøndelag Røde Kors bidrar til beredskapen gjennom titusenvis av ulønnede tjenestetimer hvert år, til blant annet søk, ambulanse- og redningsoppdrag, trening og administrasjon av lokale hjelpekorps. Foto: Marius Tvinnereim / Røde Kors.

Jordskredet som krevde liv i Orkdal forrige måned, bør være en vekker for kommuner som ikke har gode rutiner for samfunnssikkerhet. I en pressemelding fra Røde Kors får imidlertid både Skaun og Orkdal skryt for å ta samfunnssikkerheten på alvor,

Røde kors skriver at i foreningens nye beredskapsrapport for 2018 er klimaendringene den røde tråden gjennom året som gikk. Kriser og hendelser, som jordskredet i Orkdal, kan ikke uten videre knyttes til klimaendringene. Men samlet sett er utviklingen urovekkende.

– Utviklingen vi og andre lenge har advart mot, er ikke et fjernt framtidsscenario. Det blir både varmere, villere og våtere, men også tørrere. Hyppigere ekstreme værtyper og andre konsekvenser av klimaendringene kan i verste fall kreve liv, sier Margit Hermunsgård, beredskapsleder i Sør-Trøndelag Røde Kors.

Margit Hermunsgård, leder for ressursgrupper samfunnssikkerhet og beredskap i Sør-Trøndelag Røde Kors. Foto: Marius Tvinnereim / Røde Kors.

Krevende oppdrag
2018 var et ekstremt år i Norge, med nye rekorder for snø, varme og skogbrann. Røde Kors frykter dette kan bli den nye normalen i årene framover.

– Når været blir mer ekstremt, blir også Røde Kors’ oppdrag mer omfattende og krevende. Det setter et større press på våre frivillige, og det vil være behov for tettere samarbeid med myndighetene, sier Hermunsgård.

I 2018 erfarte Røde Kors at menneskeliv og verdier ble truet av flommer, skred og skogbranner. Frivillige fra Røde Kors Hjelpekorps bisto Hovedredningssentralen og nødetatene på over 1700 søk og redningsoppdrag i 2018. Hendelser relatert til klima preger innsatsen i Norge i større og større grad.

– Frivillige i fra våre hjelpekorps rykket ut på totalt 145 oppdrag i 2018, og 4 lokale hjelpekorps sør i Trøndelag deltok også i den internasjonale tjenesten under skogbrannene i Sverige. Samtidig var flere andre hjelpekorps i landet involvert i 50 krevende slukkingsarbeid lengre sør i Norge, forteller Hermunsgård.

Ønsker flere kommuner med på laget
Orkdal er én av bare 8 kommuner sør i Trøndelag som har inngått samarbeidsavtale med Røde Kors. Nylig signerte også Skaun kommune en avtale om beredskap.

– Kommunene Skaun og Orkdal tar samfunnssikkerheten på alvor. Røde Kors bistår der det trengs, men et tett samarbeid gjør oss langt bedre rustet til å redusere skadeomfanget når krisen rammer. Vi ønsker derfor at flere kommuner blir med på laget, sier Hermundsgård.

Forrige uke brøt det ut en storbrann som omfattet flere kommunale omsorgsboliger i Malvik kommune. Frivillige fra Malvik Røde Kors bisto nødetatene, og ga psykososial førstehjelp til beboere og pårørende.

– Med en beredskapsavtale ville vi hatt etablerte rutiner for hvordan våre frivillige kan bidra i slike situasjoner, sier Hermundsgård.

13 frivillige fra hjelpekorpsene i Trondheim, Oppdal, Melhus og Agdenes ble sendt til skogbrannene i Sverige for å bistå i slukningsarbeidet, med enda flere frivillige på venteliste for å kunne bidra. Foto: Sør-Trøndelag Røde Kors.

Hun minner om at de største forekomstene av kvikkleire finnes på Østlandet og i Trøndelag. Et leirskred på Øvre Bakklandet i Trondheim er ett av 25 krisescenarier analysert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) tidligere i år.

– Konsekvensene av et kvikkleireskred i et tettbebygd strøk kan bli katastrofale. Når krisen først er ute, kan det være avgjørende at man er godt forberedt.

Annonse
Annonse