Vil ha rådgivende folkeavstemning

Torsdag 10. mars vedtok kommunestyret i Skaun at det skal holdes en rådgivende folkeavstemning i spørsmålet om en mulig kommunesammenslåing.

Det vil bli holdt folkemøter i forkant, og dato for folkeavstemningen er satt til 30. mai. Det er tatt forbehold om at det må være tilstrekkelig grunnlag for å gjennomføre en folkeavstemning.

Endelig vedtak på hva slags kommunestruktur Skaun skal ha for framtida, blir fattet den 16. juni 2016.

Hva kan vi velge mellom?
Formannskapet i Skaun utreder nå følgende alternativer:

  • Orkdalsalternativet:
    Skaun slår seg sammen med Orkdal, Agdenes, Meldal, Rindal og Snillfjord
  • Melhusalternativet:
    Skaun slår seg sammen med Melhus pluss eventuelt Midtre Gauldal
  • Nullalternativet:
    Skaun består som egen kommune