Retningslinjer for innspill til SkaunNytt

«Innspill» er SkaunNytt sin «ordet fritt» seksjon, og er åpent for alle typer innlegg, slik som for eksempel: Meningsytringer, dikt, gratulasjoner, minneord, kåserier etc.

REDAKSJONELLE FORBEHOLD:
Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte eller redigere innlegg. Ikke alle innlegg vil bli publisert.

VÆR KORTFATTET OG SAKLIG:
Så langt det er mulig bør man fatte seg i korthet.  Vær saklig i debatter; «ta ballen og ikke mannen».  Innlegg som (kan) oppfattes som sjikanøse, rasistiske eller hetsende vil ikke bli publisert.

ANONYME INNLEGG:
SkaunNytt tillater anonyme innlegg, men man må alltid oppgi sitt ekte og fulle navn, samt telefonnummer og/eller e-post til redaksjonen.

Dersom man ønsker å være anonym må man opplyse spesielt om dette før publisering. Hvis ikke annet alternativ oppgis vil innlegget bli signert med «Anonym». Alternativt kan man be om at bare initialene på sitt fornavn/etternavn blir oppgitt. Et tredje alternativ er å bruke beskrivelser slik som for eksempel: «Fornøyd kunde», «Frustrert pasient» osv.

INNSENDING AV BILDER:
Bilder må være skarpe. Kornete, uklare eller for små bilder vil ikke bli publisert. Bildene bør helst være liggende, med bildeformatet jpg,  og med 1000 pixler bredde (eller større) for best visning.

Dersom man sender med bilde(r) må innsender ha forsikret seg om at han/hun har tillatelse til å publisere/vise bilde(ene) offentlig. SkaunNytt tar ikke ansvar for ulovlig bruk av innsendte bilder. Bilder vil bli slettet dersom det viser seg at en tredjepart kan sannsynliggjøre/dokumentere opphavsrett til dem.