Om SkaunNytt

Jørund

Jørund Leraan

Skaunnytt er en lokal nettavis som ble startet av Håvard Kvam og Oddbjørn Sandø i 2008. Tidligere journalist i Adresseavisen (nå pensjonert) Jørund Leraan var litt med fra høsten 2008, og ble deretter redaktør fra våren 2009. Sandø trakk seg etter hvert ut, mens Kvam fortsatte med å ta seg av det tekniske et par-tre år til.

I 2014 ble Gunnar Reitan med på laget som en liten hjelper på det tekniske (web), samt med sporadiske (video)reportasjer. Jørund kjente etter hvert at han ikke klarte å drive Skaunnytt videre, og i 2016 overdro han derfor nettavisen til Gunnar.

Gunnar Reitan

Skaunnytt drives på hobbybasis, som ei lokal nettavis for Skaun og omegn, og er ment som et supplement til de etablerte medier. Vi dekker smått og stort, men det er selvsagt begrenset hva en én-manns-redaksjon kan rekke over på fritida. Derfor mottar vi gjerne innspill, tekst, bilder og video fra leserne.

SkaunNytt er politisk uavhengig.

Vi vil gjerne ha tips fra folk i Skaun, og nærområdene rundt Skaun kommune, om ting som skjer og tips på saker vi bør ta opp.

Klikk her for å kontakte SkaunNytt