Politikk & Samfunn

Hva skal barnet hete?

Bygging av ny ungdomsskole og nytt kultursenter i Børsa er godt i gang, og har prosjektnavn «Skaun ungdomsskole og kultursenter». Nå ønsker Skaun kommune å involvere innbyggerne i navnsettinga av bygget og flere deler av bygget som til sammen er med på å forme helheten som er i bygget