Nytt kollektivtilbud i Trøndelag fra 7. august

I helga går startskuddet for det nye kollektivtilbudet i Trøndelag utenom Trondheimsområdet.

Lørdag 7. august ruller Trøndelags nye kollektivtilbud med rutegående buss og fleksibel transport ut på  veiene. Sammen med tog, hurtigbåt og ferge vil dette utgjøre det totale kollektivtilbudet i de ulike områdene i  fylket. Det opplyser AtB i en pressemelding.

– I et så stort prosjekt er det mange detaljer som skal på plass og vi har jobbet tett sammen med  operatørene for å sikre en best mulig oppstart. Skulle uforutsette hendelser oppstå, er vi til stede for å veilede  og bistå. Vår viktigste oppgave er å sikre at reisende kommer seg helt frem – fra der de er til dit de skal, sier administrerende direktør i AtB, Janne Sollie.

Det nye kollektivtilbudet er utarbeidet i tett dialog mellom AtB, Hovedutvalget for transport, fylkeskommunen og kommunene i Trøndelag og er tilpasset reisestrømmer og behov i de ulike områdene.

– Vi setter stor pris på det gode samarbeidet med fylkeskommunen, kommunene i Trøndelag og operatørene.  Det har vært en god og lærerik prosess og vi er glade for – og stolte av – at vi nå kan lansere det nye  kollektivtilbudet, sier Sollie.

Vil høste erfaringer og kunnskap  

Nye løsninger krever litt modningstid for å «sette seg». Totalt sett vil det nye kollektivtilbudet gi kundene flere reisemuligheter, med en kombinasjon av rutegående buss, fleksibel transport med minibuss og drosje sammen med dagens tilbud med båt og tog. AtB arbeider hele tiden med å tilpasse tilbud og tjenester best  mulig – for flest mulig. – Utover høsten vil vi opparbeide oss kunnskap om hvordan kollektivsystemet fungerer og vi oppfordrer reisende om å dele sine erfaringer med oss, sier Sollie.

Oppfordrer til å bruke appen «AtB Mobillett» eller SMS for å kjøpe billetter 

AtB har lansert en ny app «AtB», som foreløpig kan brukes til reiseplanlegging og sanntidsinformasjon. Dette  er første steg i utvikling av vår nye mobilitetsportal, som skal gjøre det enda enklere for kundene våre å reise  fra A til B. På sikt vil vi også fase inn billettkjøp og flere funksjoner i den nye appen Frem til all funksjonalitet  er på plass i den nye AtB-appen, kjøper du billetter enklest i appen «AtB Mobillett» eller på SMS.

Ny nettbutikk for reisende med t:kort på buss og trikk 

Denne uken lanserte AtB ny nettbutikk for reisende med t:kort på buss og trikk. Den nye nettbutikken er utviklet  for å gi kundene en bedre brukeropplevelse og enklere administrasjon av billetter. Etter hvert vil også reisende  med båt kunne bruke den nye nettbutikken. Nettbutikken vil bli videreutviklet med flere billettyper og mer  funksjonalitet. Det vil ikke være mulig å fylle på/kjøpe reiser for t:kort på regionbussene, kun i nettbutikk på  atb.no eller via AtBs kundesenter.

7. august kan man ikke lenger kjøpe billetter for buss/trikk i den gamle nettbutikken. Det vil ikke være noen  direkte kobling mellom ny og gammel nettbutikk. Det betyr at kunder som har igjen verdi på t:kortet sitt som de ikke har brukt opp før de tar i bruk den nye nettbutikken, må ta kontakt med vårt kundesenter for å få  refusjon på det resterende beløpet. Refusjon får du ved å sende inn søknad til AtB, og informasjon om dette  ligger tilgjengelig på atb.no.

Klar til å hjelpe kundene 

AtBs kundesenter har utvidet åpningstid under oppstartsperioden. I tillegg er all oppdatert informasjon om  hvordan kollektivtilbudet er i hvert enkelt område samlet på denne nettsiden: atb.no/trondelag

Fakta  

  • 480 nye busser i henhold til nordisk standard
  • Vy Buss kjører alle busslinjer i hele Trøndelag utenom Trondheimsområdet
  • Alle bussene har sanntidsutstyr. I starten vil neste holdeplass annonserer over høyttaler og på sikt vil  sanntidsinformasjon også vises på skjermene om bord. Oppdatert sanntidsinformasjon er alltid  tilgjengelig i appen «AtB»
  • 17 av de største holdeplassene/knutepunktene får sanntidsskjermer og flere kommer i løpet av høsten • Bussene er universelt utformet og de fleste har USB-inngang hvor reisende kan lade mobilen  underveis
  • Taxi Midt-Norge, TrønderTaxi og Vy Buss AS kjører fleksibel transport
  • Prisen for fleksibel transport er den samme som for en bussbillett og kan brukes av alle