Politikk & Samfunn

Trapp opp innsatsen for barn og unge

I en ny undersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av Røde Kors svarer 15 prosent av elever i alderen 16-18 år at de i liten eller svært liten grad føler de strekker til eller er gode nok på skolen. 


Hva skal barnet hete?

Bygging av ny ungdomsskole og nytt kultursenter i Børsa er godt i gang, og har prosjektnavn «Skaun ungdomsskole og kultursenter». Nå ønsker Skaun kommune å involvere innbyggerne i navnsettinga av bygget og flere deler av bygget som til sammen er med på å forme helheten som er i bygget


Tajik og Asphjell besøkte Skaun kommune

Onsdag besøkte nestleder i Arbeidepartiet, Hadia Tajik, Skaun kommune, og med seg hadde hun blant annet stortingspolitiker for Ap i Trøndelag, Jorodd Asphjell. Tajik er for tiden på rundreise i Trøndelag for å ta tempen på lokalsamfunnet, og gjøre seg mer kjent med kommunene i fylket.


Ønsker fortgang i boligutbygging på Viggja

Tirsdag 12.juni ble det avholdt informasjonsmøte i Viggjarheim om boligutbygging på Viggja. Initiativtakere var Viggja Vel representert med Robert Tangvik og ordfører Jon P. Husby.


Vellykket ordførertur i Buvikmarka

Ordfører Jon P Husby inviterte for 12. gang til den årlige ordførerturen. Om lag 60 personer møtte fram ved skihytta til Buvik IL på Høybakken, for å ta turen til Djupsjøen og Pienehytta i Buvikmarka. -Det ble en flott ordførertur med Jon P Husby, forteller Eivind Stende til SkaunNytt.