Siri Grøttjord gjenvalgt som leder

Siri Grøttjord og Ove Sem (Foto: Eivind Stende)

Siri Grøttjord og Ove Sem (Foto: Eivind Stende)

Skaun Arbeiderparti har avholdt sitt årsmøte. Siri Grøttjord ble gjenvalgt som leder, og ny nestleder ble Ove Sem.

Stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø besøkte årsmøtet. Hun orienterte om den aktuelle politiske situasjon, og var innom flere aktuelle områder, og takket for støtten fra Skaun Ap. MeToo-kampanjen hadde ført til at det var tøft å være trønder, men Kirsti roste arbeidet til Jonas og Kjersti.

Kirsti Leirtrø

Kirsti Leirtrø (Arkivfoto)

Jonas har opptrådt ryddig, men det som ikke er positivt er lekkasjer fra interne møter. Arbeiderpartiet skal være et tydelig opposisjonsparti. Å inngå forlik med dagens regjering har vi dårlig erfaring med fra forrige periode. Arbeiderpartiets viktigste saker nasjonalt nå er arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Legger ned Arbeiderlagene
Årsmøtet vedtok å legge ned Arbeiderlagene i kommunen og konsentrere alt arbeid og aktivitet om kommunepartiet. Dette er en prosess som har pågått i mange år. De siste årene har det vært liten aktivitet i arbeiderlagene, og det meste av politisk innsats har vært kanalisert gjennom kommunepartiet.

– I praksis så tror vi at dette betyr en bedre samordning og et mer sammensveiset kommuneparti med mindre slitasje på de som skal engasjere seg og ha verv, sier Grøttjord.

Årsmøtesaker
Noen av sakene som Årsmøtet behandlet var: – Etablering av pendelparkering på Klett, fjerning av 5-sifra telefonnummer, Norge bør ikke gå inn i EUs energiunion Acer, gjeninnføring av rimelighetsvilkåret og èn takstsone buss for hele Skaun

Skaun Arbeiderparti sitt årsmøte (Foto: Eivind Stende)

Fra Skaun Arbeiderparti sitt årsmøte (Foto: Eivind Stende)

Styret
Styret i Skaun Arbeiderparti består nå av følgende;

Siri Grøttjord, leder, Ove Sem nestleder, Eivind Stende, sekretær (Inntil videre), Georg Heggelund, kasserer, styremedlemmer Marit Rossvold Nes, Gunnar Ludvigsen, Lars Arne Pedersen og Christine Belsås Larsen, og vararepresentanter: Ivar Røstum, Rune Kvernberg og Anita Melting. Gruppeleder for kommunestyregruppa, varaordfører Asbjørn Leraand tiltrer styret.

Skaun skal være en god kommune å bo i
SkaunNytt fikk en liten prat med den gjenvalgte lederen, som alltid har mye på hjertet.

– Hva kan innbyggerne i Skaun forvente fra Skaun Arbeiderparti i kommende periode?

– Vi jobber alltid for at innbyggerne i Skaun skal ha tilgang på gode offentlige tjenester, god infrastruktur og for at Skaun skal være en god kommune å bo i, fastslår Siri Grøttjord som nå skal lede Skaun AP i en ny periode. Det innebærer at vi har fokus på et effektivt og forsvarlig økonomisk driftsnivå, det betyr at vi både på administrasjon og politisk nivå er lojale mot den modellen som vi ser har fungert godt i Skaun de siste årene. Vi vil fortsette å investere i nye bygg og ha fortsatt fokus på forebyggende arbeid, gode helse- og omsorgstjenester og ikke minst gode skole- og barnehagetilbud.

Siri Grøttjord – Her i forbindelse med TV-aksjonen 2017 (Foto: Gunnar Reitan)

Stor vekst
– Det har i de siste årene vært en stor vekst i kommunen og det er ikke til å legge skjul på at vi opplever voksesmerter i form av at vi har måttet investere mye i nye bygg, sier hun. Dette er en tung bør å bære for kommuneøkonomien, og bakgrunn for en eiendomsskatt som vi vet er omstridt.

Rikere lokalsamfunn
– Jeg mener at vekst i hovedsak er av det gode og at det gir oss flere muligheter enn utfordringer i lengden. Skaun har en god statistikk på godt utdannet befolkning, med høy kompetanse og store ressurser. Vi er stolte av det vi får til i Skaun, både med gamle og nye innbyggere. Vi tror på at nye innbyggere fører med seg nye tanker, nye impulser og friske ressurser som vil gi oss et rikere lokalsamfunn, enten den nye innbyggeren er fra Trondheim eller Eritrea, sier Grøttjord.

Og forteller videre at Arbeiderpartiet i denne perioden har vært med på å styrke tidlig innsats i skolen, noe vi vil fortsette å ha fokus på. Samtidig er det viktig å styrke andre tjenester innenfor oppvekstsektoren, og gradvis øke med blant annet PPT-tjenesten og spesialpedagoger i barnehagene som et ledd i vår tro på at tidlig innsats nytter og at det er god samfunnsøkonomi.

Arbeiderpartiet ønsker i neste omgang å se på utbygging av flere omsorgsboliger i Børsa og Buvika. -Vi tenker å fortsette og legge til rette for vekst i tråd med vekstmodellen, og få mer bygging i Børsa, Viggja og søndre del av Skaun, påpeker hun.

Ny ungdomskole og kultursenter
– Andre ting som skjer og som opptar deg?

– Vi ser veldig frem mot å ta i bruk nye Skaun ungdomsskole og kultursenter i 2019, som er det største løftet i Skaun kommune på flere tiår. Dette kommer til å bli et bygg som alle innbyggere i Skaun vil nyte godt av, og som vi ønsker at alle skal bruke og ha eierskap til. Vi er stolte over å ha arbeidet for å kunne gi innbyggerne i Skaun en kultursal og et flunkende nytt bibliotek som vil bidra til å løfte kulturlivet i Skaun flere hakk, og som igjen vil gi oss nye møtesteder, nye opplevelser og et godt innhold i livet på fritiden, sier hun med glødende innlevelse.

Uutløst potensiale
– Hva med næringslivet?

– Næringspolitikk har nok vært Skaun sin omtalte akilleshæl, og det ønsker vi selvfølgelig å gjøre noe med. Vi ser nå på aktuelle næringsareal som kan huse næringsliv som ikke er så arealkrevende. Vi vil også legge til rette for at handelsnæringen i Skaun vokser. Det er stor handelslekkasje og vi tror det ligger et uutløst potensiale her.

Må få ungdommene i tale
– Har ungdommene i Skaun et godt tilbud?

– Nei, jeg kan ikke si det. Dette området ligger vårt hjerte nært. Vi ser at vi har en stor jobb å gjøre, og at vi må få ungdommene våre i tale slik at vi kan få mer kunnskap om hva som kan bidra til at de opplever trivsel og tilhørighet i Skaun

Ta kontakt
– Noe du vil ta frem helt til slutt?

– Vi ønsker veldig gjerne dialog med innbyggerne, og døren vår er vidåpen. Alle er velkommen til å komme på våre møter, eller ta kontakt med oss med både spørsmål og innspill. Og vi tar veldig gjerne i mot nye medlemmer, nye engasjerte innbyggere, sier Grøttjord. Som oppfordrer alle innbyggerne som har noe på hjertet, enten det er ris, ros eller konstruktive tips om å ta kontakt. Vi vet det alltid er rom for forbedring, avslutter hun.