Viggja

Nå blir det lagt fiber på Viggja

På Viggja er det for tiden full graveaktivetet flere steder langs veiene, og det er mange folk og mye maskineri som er involvert for å få lagt ut fiberkabel til bygda.