1. Mai i Buvika: Fullt hus på Tangen

Ordførerkandidatene i henholdsvis Skaun og Melhus, Siri Grøttjord og Per Olav Skurdal Hopsø

Tradisjonen tro arrangerte Skaun Arbeiderparti 1. mai markering på Tangen i Buvika. Buvik og Viggja musikkorps startet 1. mai feiringen med flott korpsmusikk. Leder av Skaun Arbeiderparti og ordførerkandidat Siri Grøttjord ønsket velkommen og inviterte til frokost på Tangen, og det var ingen ledige stoler.

Innspill fra: Eivind Stende

Dagens hovedtaler var leder i Trøndelag Arbeiderparti og ordførerkandidat i Melhus kommune Per Olav Skurdal Hopsø. Han trakk minnene tilbake til 1879 og Martin Tranmæl med Frihet, Likhet og Solidaritet, like viktige i dag i 2019 som i tida etter 1879. Mottoet for 1. mai 2019 – sterkere fellesskap, og han var spesielt opptatt av heltid kontra deltid. Han viste til eksempel med at Veterinærinstituttet i Trondheim sannsynligvis vil bli flyttet til Ås utenfor Oslo, en typisk sentralisering. Han var også innom vindkraft som utvikler seg til å bli et dilemma. Verden trenger mer rein energi, mens vi samtidig vil ta vare på naturen.

Både Martin T Engen fra Fagforbundet og Åsa Kjølberg fra SV hadde gode appeller og minnet om vår solidaritet for andre.

Skaun Arbeiderparti sin ordførerkandidat Siri Grøttjord hadde også appell.

Siri var innom mange områder, blant annet:

⦁ 1. mai har vært og e fortsatt en viktig kampdag for arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen. Fra kampen for 8-timers dagen i 1890 og framover t årets hovedparole Sterkere fellesskap så har 1. mai vært en dag både for feiring, kultur og symbolikk samt en dag for politiske markeringa, parola og krav.

⦁ Vi møtes i en felles tro på at et samfunn tufta på solidaritet, fellsskapsløsninga og offentlig velferdsproduksjon e det samfunnet som vil gi frihet og rettferdighet for de mange, ikke de få.

⦁ I Skaun vil vi sætt heltid høgt på dein politiske dagsorden, vi vil sørg for at vi lægg t rette for ei god lærlingeordning lokalt,

⦁ Vi e klinkende klar på at vi ska være en god og ansvarlig arbeidsgiver – og velferdstjenestan ska produseres av oss og i hvert faill ikke av nåinn som ska skumme fløten av våre innbyggera sine skattepenga.

⦁ Skolemat, utstyrssentral, fler fritidstilbud t ungdommen, tidlig innsats i skole og barnehage samt flere og bedre helsetjenesta e en del av en helhetlig tankegang om at det tar en landsby å oppdra et barn. God samfunnsøkonomi e d og.

⦁ Vi e Arbeiderpartiet, og vi har forplikta oss t å ta ta vare på dæ og sørg for at du har tilgang på gode tjenesta og bistand uansett kårr gammel du e og kåss situasjon du befinn dæ i. Og det ska vi gjør!

Første mai markeringen ble avsluttet med solidaritetsgudstjeneste i Buvik kirke, der bl a Buvik og Viggja Musikkorps medvirket. Sogneprest Sveinung Tennfjord så ingen motsetninger mellom det å markere 1. mai i Buvik kirke kontra fagbevegelsen og Arbeiderbevegelsens markering.

Buvik og Viggja musikkorps bidro sterkt i solidaritetsgudstjenesten i Buvik kirke 1. mai 2019.

Siri Grøttjord hadde også en appell i kirka, og avsluttet med:

⦁ På vegne av Skaun Arbeiderparti og 1. mai-komiteen så vil æ med dein hær rosa som symbolisere vår åndelige rikdom og med en gave gitt t Flyktninghjelpen i solidaritet få takke sogneprest Sveinung for dagens solidaritetsgudstjeneste. Det va en vakker og verdig avslutning på en høytidsstemt dag, og en veldig flott preken. Æ e veldig glad for at æ fikk delta hær i dag.

Siri Grøttjord takker sogneprest Sveinung Tennfjord for solidaritetsgudstjenesten i Buvik kirke.