Flertall ønsker hjelmpåbud i alpinbakken

Alpint skifall (Foto: Shutterstock)

Denne uka starter vinterferien og dermed høysesongen for skisport og aking. De siste årene har det vært flere dødsulykker i alpinanlegg i Norge, og hvert år blir mange alvorlig skadd. Et klart flertall ønsker et hjelmpåbud i alpinbakken, viser en spørreundersøkelse YouGov har foretatt for Tryg Forsikring.

Øyvind Setnes (Foto: Tryg Forsikring)

– Fra et sikkerhetsperspektiv er det ingen tvil om at hjelm burde vært obligatorisk der det er skikjøring med stor fare for sammenstøt i høy fart. Å kjøre på ski er forbundet med en viss risiko, men mange hodeskader kunne vært unngått eller redusert ved bruk av en alpinhjelm, sier Øyvind Setnes, forebyggelsesekspert i Tryg Forsikring.

Flertall for hjelmpåbud
Det er ikke påbudt med hjelm i alpinbakker i Norge, men de siste årene har mange alpinanlegg på eget initativ innført krav om dette. I spørreundersøkelsen svarer 66 prosent at de ønsker et generelt hjelmpåbud i skibakken. Det er for øvrig et større flertall blant kvinner enn menn for hjelmpåbud, 73 mot 59 prosent.

– Det finnes over 200 alpinanlegg i Norge og interessen for alpinkjøring er stigende. Det betyr at det blir flere folk i løypa, men heldigvis ser vi at andelen som bruker hjelm øker. Så er det jo slik at de fleste uhell er mindre alvorlige, man faller eller blir kjørt på. I tillegg er alpinanleggene blitt bedre på å merke løyper og tilrettelegge for sikkerhet. Likevel, altfor mange kjører ofte uten hjelm, sier han.

Direktoratet for samfunns-sikkerhet og beredskap, DSB, anbefaler for øvrig både alpinhjelm og ryggskinne i alpinbakken.

Kun én av ti bruker hjelm i akebakken
I spørreundersøkelsen svarer 66 prosent at de alltid kjører med hjelm i alpinbakken, mens 17 prosent svarer sjelden eller aldri. På spørsmål om de bruker hjelm i akebakken svarer kun én av ti at de alltid bruker hjelm.

– Det er selvsagt forskjell på en ski- og akebakke, men kommer du susende ned på akebrett i en isete bakke i høy hastighet uten hjelm er det risikosport. Faller man av eller kjører inn i noe kan hodeskadene bli alvorlige. Selv om det ikke alltid er nødvendig med hjelm når en aker, spesielt i bakker med liten fart, så vil det alltid være noen situasjoner hvor hjelm er viktig og riktig, sier Setnes.

Om undersøkelsen:
Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 11. – 15. april 2018 gjennomført til sammen 1032 CAWI-intervjuer med personer 18+ år.