Har tatt tak i lysproblematikken

20141216_123717-crop

Teknisk drift i Skaun kommune, ved lysmast i rådhusgata på tirsdag


Tirsdag formiddag ble det observert at teknisk drift i kommunen hadde begynt på arbeidet med de slukkede lysmastene i gata fram mot rådhuset.
Så vidt SkaunNytt forstår vil man nå føre midlertidig strøm fram til lysmastene. Til våren vil man deretter utbedre selve kabelbruddene under asfalten på rådhusplassen.

Sent onsdag kveld var lysmastene fremdeles slukket, men det er nå et håp om at de blir tent i veldig nær framtid.

Det er gledelig å se at kommunen er lydhør for tilbakemeldinger  fra publikum og media på saker som tross alt har med liv, helse, og trygghet å gjøre.  Det er også gledelig å se at det finnes åpning for midlertidige løsninger dersom hovedproblemene ikke kan løses umiddelbart.

Det er allikevel kanskje betimelig og spørre om hvorfor det er flere brudd i en strømkabel som ikke ligger i et annleggsområde, eller i et område med graving.

Etter at SkaunNytt tok opp saken om de slukkede lysmastene mot rådhuset har det kommet inn flere tips og kommentarer på  lysproblematikken i kommunen:

Man ser huslysene til Rossvollheimen i det fjerne

Bilde tatt i krysset ved Matkroken, mot Rossvollheimen

– Et tips går på at innkjøringen til Rossvollheimen og krysset Matkroken/Rossvollheimen er mørklagt. I tillegg til skolebarn er det en strekning hvor det også ferdes mange eldre med f.eks rullator og stokk. Dersom de ikke har på seg refleks er de veldig lite synlige i kontrastene mellom møtende billys og mørke skyggeparti.

– Et annet tips går på at mange gatelys i miljøgata (hovedgata forbi rådhuset mellom fylkesvei 800 og E39), slukker etter kort tid. Det virker som at flere gatelys tennes og slukkes vilkårlig, og tipseren spekulerer på  om at det er utetemperaturen som påvirker lysene. Ved selvsyn i går kveld var seks av gatlysene mørklagt, men tipseren hevder det ofte er flere gatelys som er mørklagte samtidig.

Også Avisa Sør-Trøndelag har tidligere omtalt en sak som gikk på manglende gatelys.
Det handlet blant annet om manglende gatelys bortetter fylkesvei 800, mellom Børsa og Viggja, hvor man oppplevde å måtte «mase» til kommunen over lengre tid for å få skiftet noen lyspærer. Dette ble framstilt som en gladsak, men dessverre så er det ved selvsyn fremdeles flere mørklagte strekk på vegen. Dette er en veistrekning som er uten fortau, og veien trafikkeres av svært mange turgåere i alle aldre, med og uten barnevogn. I tillegg er det stor elg og viltfare i området.

Enkelte innbyggere har kommet med spørsmål om hvorfor man skal bruke tid og krefter på noen få gatelys her og der.

Til det er det å si at gatelysene er tross alt satt opp med en hensikt, på bakgrunn av et utredet behov for oversikt og trygghet. Det er de svakeste og mykeste trafikantene blant oss som er de mest utsatte når dette ikke er i orden.  Selv i en tid med trange budsjetter og harde prioriteringer, bør det kunne være en generell enighet om at våre barn og eldre er verdt å invistere noen få lyspærer på.

Tekst og foto: Gunnar Reitan