– Hos oss er det ingen reservebenk

Korpsbilde fra 17. mai 2019 (Foto: Privat)

Onsdag inviteres barn og unge i fra hele kommunen til å prøve instrument på Buvik Skole. Det er Skaun barne- og ungdomskorps som står bak invitasjonen, og de ønsker på den måten å la barn og unge få et innblikk i ulike typer instrument, samt informasjon om hva som skal til for å kunne bli med i korpset.

Av Gunnar Reitan

Styremedlem i Skaun barne- og ungdomskorps, Kristin Elvsveen Witry forteller til SkaunNytt at invitasjonen går ut til barn og unge i hele Skaun, og hun håper alle som er litt nysgjerrige på korpsmusikk, eller drilling, tar turen til Buvika på onsdag. I tillegg til å få prøve instrumenter, vil det bli mulighet for å få snakke med kulturskolelærere, og kontaktperson for drill.

Kulturskolen
Witry forteller videre at nedre aldersgrense for å kunne spille instrument er 3. klasse, mens for drilling er nedre grense 1.klasse.

– Det er også viktig å få med seg at for å spille i korpset må man også søke seg inn på kulturskolen, sier Witry. Kulturskolen har søknadsfrist 1. juni.

Opplæring på instrument skjer på kulturskolen, på dager som avtales mellom elever og kulturskolen, mens øvelser for aspirant, junior, hovedkorps og drill er på onsdager.

–  Foreløpig har vi korpsøving på Buvik skole, og drill-undervisning på Venn. Men når ny skolen i Børsa står ferdig, vil all undervisning og øving samles der. Dette blir i fra høsten av, og det gleder vi oss veldig til. Vi tror det nye bygget blir veldig fint, og vil fungere godt for vårt behov, sier Witry.

Plass til flere
Barna har tidligere fått en invitasjon fra korpset til å si noe om hva de kunne tenke seg å spille, og det er mange barn som har signalisert en interesse for å spille korpsinstrument.

– På bakgrunn av de gode tilbakemeldingene vi har fått, er vi litt spente på hvor mange som kommer nå på onsdag, sier Witry.

Hun forteller at rekrutteringen til korpset blant barn og unge i Skaun generelt har vært god de siste par årene.

– Etter at vi slo oss sammen til ett korps for litt over ett og et halvt år siden har vi hatt en ganske bra rekruttering, Men vi har alltids plass til flere!

Viktig funksjon
Witry beskriver seg selv som korpsentusiast, og brenner for at så mange som mulig skal få oppleve musikkglede og korpsliv.

– Korps er mye mer enn bare å spille. Jeg mener at musikkorps har en viktig funksjon i samfunnet på flere plan. Å være med i korps er blant annet veldig sosialt. Og hos oss er det ingen reservebenk, understreker hun.

Arrangementet Åpen kveld med korpset foregår onsdag 22. mai klokka 17.30-20.00, på Buvik skole.

Annonse
Annonse